Meerdere gemeenten in Groningen onderstrepen belang samenwerking VluchtelingenWerk Noord-Nederland

Door samenwerking met de gemeenten Oldambt, Eemsdelta en Midden-Groningen en de reeds samenwerkende gemeenten Groningen, Stadskanaal, Veendam en Pekela onderstrepen zij het belang 

van een goede procesbegeleiding bij gezinsherenigingen door VWNN.

Door de (meer)jaarlijkse financiële bijdrage van deze gemeenten is de professionele begeleiding door VWNN aan statushouders gewaarborgd.

Vluchtelingen die door hun vlucht gescheiden zijn geraakt van hun gezin, hebben onder voorwaarden recht op gezinshereniging. VluchtelingenWerk Noord-Nederland (VWNN) begeleidt vluchtelingen bij deze ingewikkelde procedure. Vluchtelingen die nog niet herenigd zijn met hun gezinsleden, ervaren grote onzekerheid en spanning. De hereniging met het gezin is voor vluchtelingen een belangrijk onderdeel van een geslaagde start in het opbouwen van een nieuw bestaan.

De meeste statushouders kunnen zich niet volledig op hun nieuwe leven en de Nederlandse samenleving kunnen richten, wanneer de gezinshereniging van hun achtergebleven gezinsleden niet rond is of niet goed verloopt. Zaken als het leren van de Nederlandse taal, participeren en integreren in de Nederlandse komen daardoor niet goed uit de verf.

Het succesvol doorlopen van de procedure vereist specialistische (procedurele) kennis en veronderstelt voldoende kennis van de Nederlandse taal. De vluchteling die net gehuisvest is in de gemeente kan vaak niet zelfstandig de aanvraag indienen en brieven adequaat beantwoorden. VluchtelingenWerk is de enige organisatie die van aankomst in Nederland tot integratie in de gemeente de vluchtelingen begeleidt.

De kosten voor deze begeleiding werden tot nu toe gefinancierd uit een landelijke bijdrage van VluchtelingenWerk Nederland. Per 1 januari 2021 is deze financieringsmogelijkheid vervallen. VWNN is genoodzaakt voor de kosten van de begeleiding een beroep te doen op de gemeente waarin de vluchteling woonachtig is.

Vrijwilliger Tristen over een gezinshereniging: 'Ik had de hele dag buikpijn van de spanning'

Semere was na zijn vlucht uit Eritrea in Nederland terechtgekomen. Toen zijn gezin daarna ook het land ontvluchtte, raakten zijn vrouw en dochter gescheiden van zijn twee zoons. Vrijwilliger Tristen was betrokken bij de hereniging van Semere met zijn gezin. 'Het is een ingewikkelde procedure.' 'Samen met een tolk legden we Semere op het spreekuur alles stap voor stap uit en hielpen we hem met de aanvraag. Toen het bericht kwam dat uiteindelijk ook de twee zoons naar Nederland mochten komen, waren we allemaal zo ontzettend blij!’

vrijdag 15 januari 2021