woensdag 16 maart 2016

VWNN - inburgering voldoet wederom aan het keurmerk Blik Op Werk!

Ook dit jaar voldoet VluchtelingenWerk Noord-Nederland aan alle eisen die gesteld worden voor de inburgering. We hebben dan ook weer het Blik op Werk Keurmerk gekregen!

Wat is het keurmerk BOW?

Blik op Werk beoordeelt de kwaliteit van de inburgeringslessen bij alle aanbieders aan de hand van een tevredenheidsonderzoek, het slagingspercentage en het audit rapport. Als aan alle eisen is voldaan krijgt de organisatie/de school het Blik op Werk Keurmerk.

VWNN voldoet ook in 2016 aan alle eisen van het keurmerk en daar zijn we trots op!

Waarom moet VWNN voldoen aan het keurmerk

Een school met het Blik op Werk Keurmerk biedt goede kwaliteit, maakt duidelijke afspraken en de cursisten zijn tevreden. Met het Blik op Werk Keurmerk weet men dat een taalcursus of inburgeringscursus van goede kwaliteit is. 
Geld lenen van DUO kan alleen als de inburgeringscursus gevolgd wordt bij een school of instituut met een  Blik op Werk Keurmerk.  Als men geld wil ontvangen voor de kinderopvang (kinderopvangtoeslag) kan dat alleen als de cursus gevolgd wordt bij een school of instituut met een Blik op Werk Keurmerk.

Een school of instituut met een Keurmerk is makkelijk te herkennen aan het groen-gele logo van Blik op Werk.

Resultaten VWNN in 2016

Resultaten Tevredenheidsonderzoek
Elke cursist die bij VWNN een een inburgeringscursus volledig heeft afgerond, wordt aangemeld voor het tevredenheidsonderzoek. Deze cursist krijgt dan een vragenlijst opgestuurd (dat kan per e-mail, per post of via de telefoon) De vragen gaan over de cursus. Op basis van deze antwoorden weet Blik op Werk hoe tevreden cursisten zijn over de cursus. Alle antwoorden zijn geheim. De antwoorden van alle cursisten vormen samen het cijfer voor klanttevredenheid. De school moet een 6,5 hebben om het Keurmerk te krijgen.

VWNN heeft in 2016 een gemiddelde van 8,3 gekregen voor de inburgeringscursussen

Slagingspercentages

Voor de verschillende leerprofielen, analfabeet, lager opgeleid, middelbaar opgeleid en hoger opgeleid stelt het keurmerk slagingspercentages vast. Als cursisten bij de 1 of 2 e poging het examen halen tellen ze meer voor het slagingspercentage. De slagingspercentages worden jaarlijks landelijk vastgesteld.

In 2016 zijn de slagingspercentages van VWNN gelijk aan de landelijke norm.

Bezoek van controleur bij VWNN- de audit
De administratie van de inburgering wordt gecontroleerd door een extern bureau. Op 4 februari 2016 kwam de auditor op bezoek om de controle uit te voeren. Dit jaar betekende dat de auditor de gehele administratie heeft gecontroleerd, interviews met medewerkers heeft gehouden en meerdere steekproeven heeft genomen om de controle uit te voeren. Momenteel heeft VWNN meer dan 400 cursisten, waarvan de administratie moet kloppen. Sinds dit jaar wordt de audit ook beoordeeld met een sterrensysteem. Er zijn vier niveaus waarop het Keurmerk kan worden behaald; één ster, twee, drie of vier sterren. In tegenstelling tot eerdere jaren worden meer factoren meegenomen bij de berekening van de sterren. Bij de berekening van de klasse (het aantal toe te kennen sterren) hanteert Blik op Werk een berekening gebaseerd op jaarlijks vastgestelde percentages ten aanzien van de omzet, het tevredenheidscijfer, de prestatieafspraken, de inspanningsverplichtingen, geplande evaluatiemomenten met cursisten, het percentage gecertificeerd personeel en een examengarantie.

In 2016 heeft het keurmerk de auditrapportage bij VWNN beoordeeld met twee sterren **

Deel dit met anderen