Over onze stichting

Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland streeft naar een samenleving waarin burgers, overheid (gemeenten), bedrijven en instellingen zich actief inzetten voor de opvang en integratie van vluchtelingen, en waarin vluchtelingen de kans krijgen hun leven op te bouwen en in te richten.

 

In de ideale situatie zal het werk van VluchtelingenWerk op het gebied van juridische en maatschappelijke veiligheid en internationale solidariteit niet meer nodig zijn, wanneer de welkome samenleving een stabiele realiteit is. Dit is de droom waar we ons elke dag voor inzetten.

Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland voert lokaal uit, is regionaal georganiseerd en landelijk ingebed in de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland. Wij doen ons werk lokaal vanuit aan aantal kantoren. Ons werkgebied beslaat gemeenten in de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân. Kernwaarden van de organisatie: Onafhankelijk, betrokken en deskundig / Verbindend naar de samenleving / No-nonsense en non-profit.

 

Contact

Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland
Friesestraatweg 191-3
9743 AC Groningen Route
info-noord@vluchtelingenwerk.nl
T 050 - 57 57 290 (maandag tot en met vrijdag)
Geen publieksfunctie - alleen op afspraak
 

Contactpersoon gemeenten
VluchtelingenWerk verzorgt in driekwart van alle Nederlandse gemeenten de maatschappelijke begeleiding. Maatwerk per gemeente is natuurlijk altijd mogelijk. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij uw gemeente. (Klik op Regio Noord; in het zoekvenster rechtsboven kunt u de gewenste gemeentenaam invoeren; contactgegevens vindt u in de rechterkolom)

Contactpersoon werkgevers
Zie hierboven onder 'Contactpersonen gemeenten'
 

Contactpersoon scholen
Femke Hummel 
projectmedewerker
bmbnn@vluchtelingenwerk.nl
T (050) 5757290

Projectontwikkeling
Ellen Poortenga
manager Projecten

T (050) 5757290

Vertrouwenspersoon
Willem Hulshof

MT & Raad van Toezicht

VluchtelingenWerk Noord-Nederland is een Stichting met het dagelijkse bestuur door de directeur-bestuurder en het Management Team. De eindverantwoording ligt in handen van de Raad van Toezicht.

Klachten en privacy

Een zorgvuldige omgang met onze cliënten, relaties en medewerkers (betaald, onbetaald en stagiairs) vinden wij belangrijk. In de intermenselijke omgang kunnen fouten worden gemaakt.