Participatie Heerenveen: goede samenwerking VWNN en gemeente Heerenveen

Vanaf 2017 is VluchtelingenWerk Noord-Nederland in samenwerking met de Gemeente Heerenveen begonnen aan actieve begeleiding op het gebied van participatie.

Concreet houdt dit in dat er vanuit VluchtelingenWerk Noord-Nederland vrijwilligers als zijnde participatiecoaches samen met statushouders op zoek gaan naar passend vrijwilligerswerk. Wij doen dit met de groep die relatief ver van de arbeidsmarkt af staat en niet direct in aanmerking komt voor betaald werk of een opleiding.

Bij het zoeken naar een passende werkplek wordt rekening gehouden met huidige ervaringen en interesses van de statushouders. Daarnaast worden de mogelijkheden en verwachtingen realistisch gehouden.

In de afgelopen twee jaar zijn er in Heerenveen 40 trajecten gestart, waarvan er bij 27 trajecten een koppeling is gemaakt met een werkgever. 13 trajecten zijn inmiddels afgerond, dat wil zeggen dat de statushouder een volgende stap heeft gezet naar bijvoorbeeld een opleiding of betaald werk.

Overwegend mooie resultaten en naar mijn mening ook inspirerend voor andere gemeentes. Voor meer informatie over hoe dit ontstaan is e.d. kun je mij altijd een mailtje sturen.

Maikel Pang Atjok
VluchtelingenWerk Heerenveen

email:mpangatjok@vluchtelingenwerk.nl
 

dinsdag 30 juli 2019