Publieksjaarverslag 2020 is verschenen.

Wat heeft VluchtelingenWerk in 2020 gedaan en bereikt?

Aan 456 cursisten (incl. doorstroom) op 13 locaties hebben we inburgeringslessen gegeven. De lessen zijn gewaardeerd met een 7.8. Maatschappelijke begeleiding hebben we uitgevoerd in 32 gemeenten en geboden aan 222 deelnemers. Met 1.500 vrijwilligers en 102 vaste medewerkers hebben we o.a. deze klussen geklaard en daarnaast de belangen van asielzoekers en vluchtelingen vertegenwoordigd in Groningen, Drenthe en Friesland.

We bereiden ons voor op de Veranderopgave Inburgering (VOI - nieuwe inburgeringswet) die in 2022 zal ingaan. Met een aantal nieuwe projecten begeleiden we statushouders op weg naar een zelfstandige toekomst in Nederland. 

Lees alle ins & outs in het jaarverslag 2020

 

 

dinsdag 13 april 2021