MT & Raad van Toezicht

Het dagelijkse bestuur ligt in handen van de directeur-bestuurder en het Management Team. De Raad van Toezicht heeft de eindverantwoording.

Directeur-bestuurder

Jacqueline de Visser

tel. 050-5757290

Management Team

André Miedema
- Operationeel directeur
tel. 050-5757290
 
Ellen Poortenga
- Regiomanager Groningen
tel. 050-5757290
06-82642249
 
Jacquelien Sterenborg
- Regiomanager Drenthe
tel. 050-5757290
06-10911498
 
Marije Leferink
- Regiomanager Friesland 
tel. 050-5757290
06-51279529
 
Harm Jan Kruizenga
- Hoofd Bedrijfsvoering/Controller
tel 050-5757290
 

Raad van Toezicht

Maarten Stuker (voorzitter)
Benoemd op: 1 januari 2017
Eigenaar bureau Stuker Coaching en Advies
Lid Raad van Toezicht MEE Samen
Voorzitter Humanitas Assen
Linkedin Maarten Stuker
 
Liane (J.A.) Voerman (lid)
Benoemd op: 1 januari 2016
Liane Voerman is opleidingsdirecteur van de bachelor bedrijfskunde bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar zij ook Senior Lecturer IS, met als specialisatie Marketing en Marketing Research.
Ook is zij werkzaam bij de AOG School of Management waar zij onderzoeksleider is bij de Master Strategy en  Leiderschap en kerndocent bij de leergang bedrijfskunde en leiderschap.
Nevenfuncties: geen relevante nevenfuncties
Linkedin Liane Voerman
 
Wim Brenkman (lid)
Benoemd op: 1 januari 2016
Hoofdfunctie: provincie secretaris bij de Provincie Drenthe
Linkedin Wim Brenkman
 
Yonas Tewelde (lid)
Benoemd op:1 januari 2019
Directeur Algemene Zaken Lentis Volwassenenpsychiatrie
Lid  RvT van de Hanzehogeschool
Linkedin Yonas Tewelde
 
Lotte Pricker (lid)
Benoemd op: 1 april 2020
Bestuursadviseur bij de rechtbank Noord-Nederland
 
Eveline Maalsen (lid)
Benoemd op: 1 april 2020
Advocaat bij Acta advocaten en mediators