MT & Raad van Toezicht

Het dagelijkse bestuur ligt in handen van de directeur-bestuurder en het Management Team. De Raad van Toezicht heeft de eindverantwoording.

Directeur-bestuurder

Martin van Iperen
tel. 050-5757290

 

Management Team

Trienke Hijma
- Adjunct-directeur
tel. 050-5757290
0683643505
 
Elizabeth Tjerkstra
- Regiomanager Friesland
tel. 050-5757290
 
Ellen Poortenga
- Regiomanager Groningen
tel. 050-5757290
0682642249
 
Jacquelien Sterenborg
- Regiomanager Drenthe
tel. 050-5757290
 

Raad van Toezicht

Roelie Goettsch (voorzitter)
Benoemd op: 1 januari 2016
Roelie is zelfstandig adviseur Sociaal Domein bij Goettsch Advies
Nevenfunctie: lid Provinciale Staten Drenthe (tot 21 maart 2019)
Linkedin Roelie Goettsch

Daan Beltman (vice-voorzitter)
Benoemd op: 1 januari 2016
Hoofdfunctie: Juridisch beleidsadviseur waterschap Noorderzijlvest
Nevenfuncties:
Promovendus en onderzoeker migratierecht, kinderrechten en kwaliteit van besluitvorming
Lid oudercommissie KDV More Than Kidz
 
Liane (J.A.) Voerman (lid)
Benoemd op: 1 januari 2016
Liane Voerman is opleidingsdirecteur van de bachelor bedrijfskunde bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar zij ook Senior Lecturer IS, met als specialisatie Marketing en Marketing Research.
Ook is zij werkzaam bij de AOG School of Management waar zij onderzoeksleider is bij de Master Strategy en  Leiderschap en kerndocent bij de leergang bedrijfskunde en leiderschap.
Nevenfuncties: geen relevante nevenfuncties
Linkedin Liane Voerman
 
Wim Brenkman (lid)
Benoemd op: 1 januari 2016
Hoofdfunctie: provincie secretaris bij de Provincie Drenthe
Linkedin Wim Brenkman
 
Bearn Bilker (lid)
Oud Burgemeester Kollumerland
Benoemd op: 1 februari 2016
Voorzitter Stichting Nassau en Friesland
Voorzitter Stichting Staten en Stinzen
Lid Commissie van Redactie Friesch Dagblad
Lid Platform Monumenten Fryslân
Voorzitter Stichting Oog van de Dag Theater Tet Rozendal
Voorzitter Stichting/Stiftung Noordelijke/Nördliche Lustwarande
Voorzitter Stichting Duitse Kring, Friesland (i.o)
Voorzitter Stichting Organum Frisicum
Lid commissie van redactie Friesch Dagblad
 
Maarten Stuker (lid)
Benoemd op: 1 januari 2017
Eigenaar bureau Stuker Coaching en Advies
Lid Raad van Toezicht MEE Samen
Voorzitter Humanitas Assen
Linkedin Maarten Stuker
 
Gerard Vonk (lid)
Benoemd op: 1 februari 2016
Gerard is: eigenaar trainings- , coachings- en adviersbureau VONK&VLAM
Seniortrainer adviseur Merlijn Trainer&Adviseur Expertises
Linkedin Gerard Vonk
 
Yonas Tewelde (lid)
Benoemd op:1 januari 2019
Directeur Algemene Zaken Lentis Volwassenenpsychiatrie
Lid  RvT van de Hanzehogeschool
Linkedin Yonas Tewelde