Symposium Ervaringsdeskundige Nieuwkomers voorziet in een behoefte

Op 11 februari 2021 organiseerden de Hanze Hogeschool en VluchtelingenWerk Noord-Nederland een online symposium voor instanties en organisaties die met vluchtelingen werken.

Als kennis-organisaties op het gebied van respectievelijk vluchtelingen en ervaringsdeskundigheid willen ze hun expertise graag delen met andere organisaties. En daar blijkt behoefte aan: er kwamen meer dan vijftig deelnemers op af.

Meerwaarde ervaringsdeskundigheid bij integratie nieuwkomers

Ellen Poortenga, Regiomanager binnen VluchtelingenWerk Noord-Nederland, opent de dag en benadrukt de meerwaarde van ervaringsdeskundigheid binnen de integratie van nieuwkomers. De ervaringsdeskundigen die hebben deelgenomen aan de cursus aan de Hanze Hogeschool stellen zich voor en vertellen kort over hun werkplek.

Verschil tussen ervaring, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid

Na de inleiding volgt een verhelderende presentatie van Lies Korvaar, lector aan de Hanze Hogeschool, over het verschil tussen ervaring, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. Ervaringsdeskundige ben je pas als je op basis van je eigen ervaring en de ervaring van anderen in staat bent om je ervaringskennis in te zetten om een ander te begeleiden. En precies dat proces doorlopen de deelnemers binnen de cursus aan de Hanze Hogeschool.

Inhoud van de cursus

Ellis Merkelijn, docent Hanze Hogeschool, vertelt uitgebreid over de inhoud van de cursus, samen met ervaringsdeskundige Kesete. In deze cursus van 12 bijeenkomsten komen drie hoofdonderwerpen aan de orde: het eigen verhaal, het ontdekken van je eigen talenten en vaardigheden en tot slot het bewust omgaan met je ervaringsdeskundigen. 

Ervaringsdeskundigen aan het woord

Na de korte pauze gaat men uiteen in groepjes om uitgebreid in te gaan op de werkzaamheden van de ervaringsdeskundigen. Aan het woord waren de ervaringsdeskundigen zelf en hun werkgever. Vragen die aan bod kwamen waren: welke meerwaarde biedt een ervaringsdeskundige en hoe kan een ervaringsdeskundige het beste worden ingezet? Er wordt volop van gedachten gewisseld en men is nog lang niet uitgepraat.

Een van de vragen die in de plenaire afsluiting aan de orde kwam was dan ook: Komt er een vervolg? Men geeft aan behoefte te hebben aan verdieping en meer uitwisseling van ervaringen. Het initiatief van de Hanze Hogeschool wordt benoemd Innovatieplaats Ervaringsdeskundigheid Noord Nederland (www.iwpervaringsdeskundigheid.nl) en Ellen vertelt over de projectaanvraag Ervaringsdeskundige Nieuwkomers waar we in maart duidelijkheid over krijgen.

De Hanze Hogeschool en VluchtelingenWerk Noord-Nederland kijken terug op een succesvolle bijeenkomst. Dat dit initiatief een vervolg zal krijgen lijkt duidelijk. De kiem is gelegd voor meer uitwisseling van kennis en ervaring rondom dit belangrijke thema.

 

Hieronder de presentaties van het symposium

Presentatie Ellen Poortenga, regiomanager VluchtelingenWerk Noord-Nederland

Presentatie Lies Korvaar, lector aan de Hanze Hogeschool

Presentatie Ellis Merkelijn, docent Hanze Hogeschool

 

woensdag 24 februari 2021