Onze projecten

Bekijk en lees meer over onze succesvolle projecten voor bijvoorbeeld versnelde integratie, empowerment Eritrese Nederlanders, Euro-Wijzer 3, Time4You, werk of taal.

Project Eritrese Nederlanders

Veel vluchtelingen uit Eritrea kunnen wel een extra steuntje in de rug gebruiken om hun draai te vinden in Nederland. Ze zijn vaak nog heel jong, laag opgeleid en komen uit een cultuur die totaal anders is dan die van ons.

Project Time4You

Project Time4You richt zich op de empowerment van en de belangenbehartiging voor vluchtelingkinderen in de centrale opvang

Mijn Toekomst

Met het project Mijn Toekomst ondersteunt VluchtelingenWerk Noord-Nederland in gemeente De Fryske Marren statushouders bij het sneller integreren. Na een succesvolle pilot eind 2017 heeft de gemeente het project ingekocht voor 50 deelnemers voor 2018 en 2019.

Project Euro-Wijzer 3

Als vluchtelingen in Nederland aankomen, hebben ze vaak geen enkel financieel vangnet. Dat maakt hen kwetsbaar.

Bekend maakt Bemind

'Als mensen een vluchteling spreken, dan is hij al snel niet meer 'die ander', maar een mens met een verhaal, een mens van vlees en bloed.'

Afgeronde projecten

Weke projecten wij in de afgelopen periode hebben afgerond, vindt u hier.

Meer info of sparren over projecten? Neem contact met ons op

Contactpersoon projecten

Hannie van Esch
projectontwikkelaar Sociaal Domein
T (050) 5757290