Onze projecten

Bekijk en lees meer over onze succesvolle projecten voor bijvoorbeeld versnelde integratie, empowerment Eritrese Nederlanders, Euro-Wijzer 3, Time4You, werk of taal.

VluchtelingenWerk Noord-Nederland weet als expertisepartner wat er speelt in de wereld van en rondom vluchtelingen. Ze kent haar doelgroep met specifieke kenmerken waarop projecten en werkzaamheden worden afgestemd. Projecten worden ontwikkeld in samenwerking met de doelgroep en wij werken samen met organisaties uit de doelgroep waar het kan: bijv. Stichting Lemat voor Eritrese Nederlanders. Naast de reguliere werkzaamheden in centrale opvang, inburgering, maatschappelijke en juridische begeleiding lopen er in verschillende gemeenten projecten. Projecten kunnen op maat worden gemaakt en verschillen door specifieke uitdagingen in uw gemeente of behoefte van de statushouders. In sommige gevallen kunt u instappen in lopende projecten welke (deels) gefinancierd worden door fondsen.

Wilt u meer informatie of heeft u andere ideeën? Neem gerust contact met ons op. We sparren graag met u over uw wensen en mogelijkheden tot samenwerking.

Project Ervaringsdeskundige Nieuwkomers 2.0

De inzet van ervaringsdeskundigen is een bewezen manier om een brug te slaan tussen nieuwkomer en hulpverlenende instantie. De ervaringsdeskundige adviseert, informeert en geeft begeleiding aan de nieuwkomer.

Project Time4You

Project Time4You richt zich op de empowerment van en de belangenbehartiging voor vluchtelingkinderen in de centrale opvang

Vluchtelingen, Wonen en Zorg

Voor vluchtelingen hebben we een cursus Wonen en Zorg ontwikkeld. Hiermee krijgen vluchtelingen op een actieve manier informatie en kennis over het wonen in een gemeente en over  gezondheidszorg zoals dat in Nederland wordt aangeboden.

Project Eritrese Nederlanders

Veel vluchtelingen uit Eritrea kunnen wel een extra steuntje in de rug gebruiken om hun draai te vinden in Nederland. Ze zijn vaak nog heel jong, laag opgeleid en komen uit een cultuur die totaal anders is dan die van ons.

VIP 2 (Vluchtelingen Investeren in Participeren)

VluchtelingenWerk Noord-Nederland ondersteunt vluchtelingen met het project Vluchtelingen Investeren in Participeren om een goede start te maken op de Nederlandse arbeidsmarkt. Zo kunnen zij volwaardig en duurzaam deelnemen aan de Nederlandse maatschappij.

Mijn Toekomst

Met het project Mijn Toekomst ondersteunt VluchtelingenWerk Noord-Nederland in gemeente De Fryske Marren statushouders bij het sneller integreren. Na een succesvolle pilot eind 2017 heeft de gemeente het project ingekocht voor 50 deelnemers voor 2018 en 2019.

Wake Up Your Mind! gaat van start!

Wake Up Your Mind! (WUYM!) is hét jongerenproject van VluchtelingenWerk Nederland dat in alle regio’s wordt uitgezet.

Project Euro-Wijzer 3

Als vluchtelingen in Nederland aankomen, hebben ze vaak geen enkel financieel vangnet. Dat maakt hen kwetsbaar.

Tolkenpool

Een tolk is een vertaler die gesproken tekst in woord of gebaar onmiddellijk vertaalt en uitspreekt in een andere taal. In tegenstelling tot een vertaler heeft een tolk geen bedenktijd. De Tolkenpool bestaat uit een aantal vrijwilligers die "huis-, tuin en keukengesprekken" in de gemeente willen tolken naar Nederlands of Engels.

Bekend maakt Bemind..

'Als mensen een vluchteling spreken, dan is hij al snel niet meer 'die ander', maar een mens met een verhaal, een mens van vlees en bloed.'

Met opgeheven hoofd

VluchtelingenWerk biedt deskundige counseling en maatwerk bij Terugkeer, wij zetten ons hierbij in voor een waardige terugkeer met perspectief.

Afgeronde projecten

Weke projecten wij in de afgelopen periode hebben afgerond, vindt u hier.