Bekijk alle vacatures van VluchtelingenWerk Noord-Nederland

42 vacatures
 • Vrijwillig, het Bildt

  Vrijwilligers Time4You draaien de spreekuren voor kinderen die verblijven op een AZC of GL, onder begeleiding van de teamleider (beroepskracht), in het kader van het project Time4You. Deze vacature is voor op het AZC Sint Anna Parochie.

 • Vrijwillig, Súdwest-Fryslân

  Veel vluchtelingen uit Eritrea kunnen wel een extra steuntje in de rug gebruiken om hun draai te vinden in Nederland. Ze zijn vaak nog heel jong, laag opgeleid en komen uit een cultuur die totaal anders is dan die van ons. Vind jij het leuk om gedurende vier tot zes maanden een Eritrese Nederlander te ondersteunen, om samen te kijken naar wat er mogelijk is en aan hun toekomst te werken?
  Word dan vrijwillige Participatiecoach bij VluchtelingenWerk Noord-Nederland.

 • Vrijwillig, Vlagtwedde

  Wil je kennis opdoen over het vluchtelingenvraagstuk en onder professionele begeleiding opkomen voor de belangen van asielzoekers?

 • Vrijwillig, Vlagtwedde

  De balie is het eerste aanspreekpunt voor onze cliënten. Aan de balie komen cliënten met onder andere vragen over de asielprocedure, uitleg over brieven, afspraak met advocaat.

 • Vrijwillig, Stadskanaal

  Als juridische begeleider geef je ondersteuning aan de rechtsbescherming van vluchtelingen en asielzoekers op het AZC Musselkanaal.

 • Vrijwillig, De Friese Meren

  Als juridisch begeleider bij het asielzoekerscentrum Wikelerdyk Balk ondersteun je de rechtsbescherming aan vluchtelingen en asielzoekers die woonachtig zijn in het asielzoekerscentrum in Balk aan de Wikelerdyk.
  Bij vluchtelingen met een verblijfsvergunning gaat de juridische begeleiding om het opkomen voor en wijzen op de rechten van cliënt in het algemeen. Je helpt hen bijvoorbeeld bij zaken zoals de aanvraag voor gezinshereniging en eventueel het verlengen van de verblijfsvergunning.
  Bij asielzoekers gaat het om het in kaart brengen van de rechtspositie en de daaraan gekoppelde mogelijkheden voor verblijf in Nederland. Gesprekken over terugkeer naar het land van herkomst worden hierbij niet gemeden. (22 juni 2017)

 • Vrijwillig, Hoogeveen

  Als vrijwilliger Time4You ga je, onder begeleiding van een teamleider (beroepskracht) Time4You opzetten en uitvoeren voor de kinderen (8 tot 13) die verblijven op het AZC in Hoogeveen. Time4You betekent contact leggen met de jongeren en een veilige plek bieden door het organiseren van bijv activiteiten of thema-bijeenkomsten. Vanuit dit contact ga je informeren, signaleren en waar nodig doorverwijzen. De vrijwilliger bereidt Time4You voor, heeft gesprekken met de kinderen en neemt deel aan team-overleggen. Time4You in Hoogeveen is nog in de opstartfase en is onderdeel van het project Eigen-Wijs. http://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/onze-projecten/project-eige...

 • Vrijwillig, Emmen, Leeuwarden

  Arbeidsparticipatie van vluchtelingen is een steeds belangrijker speerpunt tijdens en na het inburgeringstraject.

 • Vrijwillig, De Friese Meren

  Zoveel talen zoveel culturen…en dat alleen al in uw omgeving. Laat u inspireren en help een vluchteling in uw gemeente met het leren van de Nederlandse taal.

 • Vrijwillig, Smallingerland

  Voor de AZC in Drachten zijn we op zoek naar vrijwilligers juridische begeleiding.

 • Vrijwillig, De Friese Meren

  Zoveel talen zoveel culturen...en dat alleen al in uw omgeving. Laat u inspireren en help een vluchteling in uw gemeente met het leren van de Nederlandse taal.

 • Vrijwillig, Aa en Hunze, Emmen, Assen, Hoogeveen, Stadskanaal, Borger-Odoorn, Súdwest-Fryslân, Groningen, Leeuwarden, Dongeradeel

  Vrijwillig, voor diverse gemeenten provincie Groningen, Drenthe en Friesland
  Als arbeidscoach ondersteun je enerzijds individueel een vluchteling die zijn/haar eerste stappen wil zetten richting/op de arbeidsmarkt.

 • Vrijwillig, Vlagtwedde

  Vluchtelingen met een verblijfsvergunning kunnen gezinshereniging aanvragen voor hun eerstegraads familieleden. Zodra de gezinshereniging is goedgekeurd komen de familieleden, we noemen deze nareizigers, naar Nederland. De nareizigers krijgen een afgeleide verblijfsvergunning. Ze moeten zich, voordat ze echt worden herenigd, melden in Ter Apel om een 4-daagse procedure te doorlopen. Op de tweede dag van deze procedure krijgen de nareizigers voorlichting van VluchtelingenWerk.
  Verder zijn wij voor onze cliënten vraagbaak voor allerlei overige zaken op het gebied van de asielprocedure. VluchtelingenWerk is aanwezig om als aanspreekpunt te fungeren, door te verwijzen, uit te leggen, gerust te stellen en duidelijkheid te scheppen. ma-di-wo-do-vr-za-zo

 • Vrijwillig, Tytsjerksteradiel

  Gezocht: medewerker VluchtVerhaalAnalyse

 • Vrijwillig, Leeuwarden

  Ook stagiaires zijn van harte welkom voor deze functie!

 • Vrijwillig, Emmen, Stadskanaal, Hoogeveen, Assen

  Voor de inburgeringscursus in Stadskanaal, Assen, Hoogeveen en Emmen zijn wij dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers die taalcoach willen worden van een inburgeraar.

 • Vrijwillig, Tytsjerksteradiel

  Vluchtelingen die te horen krijgen dat ze in Nederland mogen blijven, kunnen beginnen met het opbouwen van een nieuw bestaan. Dat is niet altijd even gemakkelijk in het doolhof dat Nederland heet. Vrijwilligers van VluchtelingenWerk bieden hen hierbij ondersteuning. Deze vrijwilligers staan onder leiding en begeleiding van een beroepskracht en werken samen met andere vrijwilligers.

 • Vrijwillig, Tytsjerksteradiel

  Vluchtelingen die te horen krijgen dat ze in Nederland mogen blijven, kunnen beginnen met het opbouwen van een nieuw bestaan. Dat is niet altijd even gemakkelijk in het doolhof dat Nederland heet. Vrijwilligers van VluchtelingenWerk bieden hen hierbij ondersteuning. Deze vrijwilligers staan onder leiding en begeleiding van een beroepskracht en werken samen met andere vrijwilligers.

 • Vrijwillig, Assen

  Als vrijwilliger Time4You ga je, onder begeleiding van een teamleider (beroepskracht) Time4You opzetten en uitvoeren voor de kinderen (8 tot 18) die verblijven op het AZC in Assen. Time4You betekent contact leggen met de kinderen en jongeren en een veilige plek bieden door het organiseren van bijv activiteiten of thema-bijeenkomsten. Vanuit dit contact ga je informeren, signaleren en waar nodig doorverwijzen. De vrijwilliger bereidt Time4You voor, heeft gesprekken met de kinderen en neemt deel aan team-overleggen. Time4You in Assen is voor de jongerengroep (13+) in de opstartfase en zoekt voor de groep van 8 tot 12 versterking van het huidige team. Time4You is onderdeel van het project Eigen-Wijs. http://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/onze-projecten/project-eige...

 • Vrijwillig, Groningen, Leeuwarden, Assen

  De komst van vluchtelingen in Nederland maakt veel los. Lang niet iedereen kent de feiten en weet wat het werkelijk betekent om vluchteling te zijn. Vluchten; het verlaten van je land van herkomst, het achterlaten van familieleden, loslaten van het vertrouwde, is geen gemakkelijke opgave. Daarom wil VluchtelingenWerk dit zichtbaar maken en zo het draagvlak voor vluchtelingen bevorderen. In het project 'Bekend maakt Bemind' wordt voorlichting gegeven en ontmoeting georganiseerd op scholen en bij diverse organisaties.

Pagina's