2020-1 Vacature vrijwilligerswerk - Reisbegeleiders voor de Carrousel Bouw en Techniek

Wij komen op voor de rechten van vluchtelingen, begeleiden hen tijdens de asielprocedure en helpen hen een nieuw bestaan op te bouwen in Noord-Nederland. Ongeveer 2000 vrijwilligers en stagiairs en 130 betaalde medewerkers zetten zich hier vol overgave voor in.

In de Keuzecarrousel Bouw en Techniek maken mensen met een vluchtelingachtergrond uit Groningen en Noord-Drenthe een inspiratiereis van vijf dagen langs bedrijven en organisaties. Een programma om zicht te krijgen op de eigen ambities, op wat werken in de bouw en techniek in Nederland inhoudt, op opleidingsmogelijkheden en om werkgevers uit Noord-Nederland te ontmoeten. Voor deze Keuzecarrousels zoekt VluchtenlingenWerk Noord-Nederland vrijwillige reisbegeleiders.

Aanleiding

Er is veel werkgelegenheid in Noord-Nederland, maar het is moeilijk de beschikbare vacatures duurzaam in te vullen. Het 1000-banenplan in de Arbeidsmarktregio Groningen moet de koppeling tussen werkgevers en werknemers bevorderen. De Keuzecarrousel is onderdeel van dit banenplan en richt zich specifiek op mensen met een vluchtelingachtergrond en migranten. Uit onderzoek komt naar voren dat deze groep werkzoekenden het ingewikkeld vindt om een vakgebied / specialisme uit te kiezen, die past bij de talenten, wensen en ontwikkelpotenties.
VluchtelingenWerk Noord-Nederland en MJD bieden statushouders de gelegenheid om, middels de Keuzecarrousel,  kennis te maken met een diversiteit aan beroepen binnen de sectoren Bouw en Techniek, meer zicht te krijgen op hun eigen wensen en opleidingsmogelijkheden en om werkgevers uit de regio te ontmoeten. Aan het einde van de carrousel worden deelnemers actief begeleid richting een voorschakeltraject of BBL-opleiding. De eerste Keuzecarrousel start begin maart 2020. Elke maand is er een nieuwe carrousel, met een vakantiestop in juli en augustus.

Taken en werkzaamheden

Als vrijwillige reisbegeleider vergezel je de deelnemers tijdens de bijeenkomsten van de Keuzecarrousel. Dat is in principe 1 dag per week. Jij bent voor de deelnemer het eerste aanspreekpunt, maar ook enthousiaste begeleider en tolk. Je neemt enkele coördinerende taken op je, signaleert en koppelt je bevindingen terug, voert een eindgesprek met deelnemers en maakt daarvan een oriëntatieverslag.

Vaardigheden en kwaliteiten van de reisbegeleiders

  • Beschikbaar voor minimaal 1 dag per week. De eerste Keuzecarrousel start begin maart  2020.
  • Bij voorkeur affiniteit met de bouw en techniek sector.
  • Een positieve en respectvolle houding.
  • Flexibele instelling.
  • Informatie kunnen overbrengen en de Nederlandse taal spreken en schrijven.
  • Affiniteit hebben in het werken met mensen met een vluchteling- of migratieachtergrond.

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk / stageplek?

  • Wij bieden een fijne werkomgeving waarin je gezien en gewaardeerd wordt.
  • Een werkomgeving waar je maatschappelijk actief en betrokken kan zijn.
  • Professionele begeleiding en veelzijdige collega’s.
  • Reiskostenvergoeding

Bij interesse

Indien u belangstelling heeft voor deze vrijwilligersfunctie en/of als u vragen heeft, kunt u dit doorgeven via  keuzecarrousel@vluchtelingenwerk.nl.