2021-2 Spreekuurvrijwilliger Inburgering Assen

Wij zijn per direct op zoek naar een spreekuurvrijwilliger voor onze locatie in Assen. De spreekuurvrijwilliger inburgering biedt ondersteuning aan de individuele cliënt middels het beantwoorden van vragen  tijdens het spreekuur. Je biedt ondersteuning bij het invullen van formulieren, uitleg over bijvoorbeeld DUO, DUO-leningen, examens en lestijden en je registreert in het vluchtelingenvolgsysteem (VVS). De corona maatregelen worden vanzelfsprekend in acht genomen.

Doel van de functie

Het informeren van (potentiële) cursisten over alle op inburgering betrekking hebbende zaken inclusief registratie en rapportage hierover. Je krijgt professionele begeleiding van een Teamleider.

Wil je zinvol vrijwilligerswerk doen in een leuke organisatie? Lees dan snel verder.

Taken

 • Signaleren van problemen en/of behoeften van de cliënt mede ten behoeve van de collectieve belangenbehartiging door de organisatie en het bespreken hiervan met de teamleider;
 • Cursisten ondersteunen bij de inschrijving voor inburgering en informeren plus begeleiden bij werkzaamheden voortkomend uit de inschrijving (bv aanvragen reiskostenvergoeding, aanvragen lening DUO, regelen kinderopvang);
 • Tijdens de inburgeringscursus dienen als vraagbaak aangaande administratieve zaken rondom het traject (bv. uitleg facturering, stand van lening inkijken, hulp bieden bij administratie voortvloeiend uit onderbreking traject);
 • Bij afronding van de cursus ondersteuning bieden (bv. aanvraag ontheffing, overstap andere aanbieder), onder verantwoordelijkheid van de teamleider;
 • Begeleiden/ondersteunen van de cliënt bij externe contacten met diverse  instanties betrekking hebbende op het inburgeringstraject;
 • Administreren van gegevens in het cliëntregistratiesysteem;
 • Deelname aan overleg;
 • Bijhouden van relevante informatie en ontwikkelingen binnen de dienstverlening;
 • Ontvangen en verwijzen van bezoekers / cliënten;
 • Telefonische vragen aannemen en afhandelen of (intern) doorverwijzen;
 • Informatie verstrekken over de dienstverlening van de organisatie.

Profiel

 • Basiskennis van het werken met een computer;
 • Inhoudelijke kennis met betrekking tot de uit te voeren taken;
 • Methodische kennis zoals gehanteerd wordt binnen de organisatie;
 • Kennis van een vreemde taal is wenselijk.

Om deze mooie functie goed uit te kunnen oefenen, is het van belang dat je beschikt over de volgende eigenschappen:
Analytisch vermogen, empathisch vermogen, flexibiliteit, integriteit in verband met het omgaan met vertrouwelijke informatie, goede communicatieve vaardigheden. Coachend: in staat te stimuleren en motiveren. Systematisch werken, doelgericht werken, zelfstandig en in teamverband kunnen werken, eigen grenzen kunnen aangeven.

In deze functie heb je een respectvolle houding ten opzichte van de cliënt. Je bent loyaal aan de doelstellingen van VluchtelingenWerk, bent bereid om te werken vanuit een organisatie en zich te houden aan de in de organisatie opgestelde richtlijnen en afspraken, bent bereid om de verplichte trainingen en scholingen te volgen en staat open voor feedback.

Voor deze functie vragen we minimaal MBO plus werk- en denkniveau.


Beschikbaarheid

Maandag, dinsdag of donderdag in de ochtend (10-12) of in de middag (13-15 uur). De exacte inzet is in gezamenlijk overleg en afhankelijk van het aantal lesgroepen.


Contact

Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Mieke Baba via: mbaba@vluchtelingenwerk.nl of 06 4151 0654.
We ontvangen graag je reactie want we hopen jou te verwelkomen!