2021-5 Teamleider Integratie Tytsjerksteradiel

VluchtelingenWerk Noord-Nederland

Wij komen op voor de rechten van asielzoekers en vluchtelingen en helpen hen tijdens hun asielprocedure, bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Noord-Nederland of bij hun terugkeer naar het land van herkomst. Ongeveer 1400 vrijwilligers en stagiairs en 85 betaalde medewerkers zetten zich hier vol overgave voor in.

Wij zijn op zoek naar een:

Teamleider Integratie in Tytsjerksteradiel
14 uur per week
Per 1 juni, in eerste instantie voor een half jaar

Je bent als Teamleider verantwoordelijk voor de werving, aansturing en begeleiding van vrijwilligers en stagiairs. Daarnaast organiseer je uitvoerende werkzaamheden. Je bent praktisch van aard en organisatorisch sterk en je kunt snel schakelen tussen verschillende activiteiten. Je weet prioriteiten te stellen. De focus ligt in deze functie op het bevorderen van financiële zelfredzaamheid bij nieuwkomers, organiseren en faciliteren van excursies en ondersteuning bij huisvesting van nieuwkomers. Je rapporteert aan de Regiomanager.


Jij bent

 • Een slagvaardige coach met leidinggevende capaciteiten;
 • In staat om het overzicht te bewaren en proactief te handelen;
 • Pragmatisch;
 • Innovatief;
 • Klant- en samenwerkingsgericht;
 • Resultaatgericht;
 • Flexibel inzetbaar;
 • In staat om zelfstandig te opereren binnen de visie en beleidskaders van de organisatie.

Taken

 • Ondersteunen en coachen van vrijwilligers en stagiaires;
 • Bijdrage leveren aan beleids-, en productverbetering middels signalering;
 • Toezien op een zorgvuldige en planmatige begeleiding door vrijwilligers en stagiaires;
 • Coördineren van de integratie activiteiten en diverse projecten;
 • Voeren van acquisitiegesprekken met gemeente en het opbouwen en onderhouden van netwerkcontacten met ketenpartners.

Jij beschikt over

 • HBO werk-, en denkniveau (Sociale studie zoals SJD, Rechten of Social Work);
 • Goede kennis van de nieuwe beoogde Wet Inburgering;
 • Vaardigheden om verbindingen te leggen met andere organisaties;
 • Kennis van dienstverlening aan vluchtelingen en asielzoekers op een breed terrein;
 • Ervaring en kennis in het werken met vrijwilligers;
 • Kennis van relevante wet-,en regelgeving;
 • Kennis van en ervaring met leidinggeven;
 • Ervaring met digitale systemen.

Wij bieden

Een fijne werksfeer waarin de teamleden erg betrokken zijn bij hun werk. De Teamleider wordt onder de CAO Sociaal Werk ingeschaald in schaal 8 en ontvangt diverse interne trainingen.

Informatie en reactie

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Lieke Scholten, medewerker P&O, via telefoonnummer 06 20476506 .

Reacties dienen uiterlijk 24 mei om 12.00 uur binnen te zijn bij: VluchtelingenWerk Noord-Nederland, afdeling P&O t.a.v. Lieke Scholten, per e-mail sollicitaties-noord@vluchtelingenwerk.nl o.v.v. de functienaam. Gesprekken vinden digitaal plaats op donderdagochtend 27 mei.

De vacature is gelijktijdig intern en extern uitgezet waarbij we de regels conform vacaturemanagement volgen.