Juridisch medewerker, Steunpunt Gezinshereniging

Vrijwillig, Leeuwarden

Voor het Steunpunt Gezinshereniging van VluchtelingenWerk in Leeuwarden zoeken wij een juridisch medewerker om bij te dragen aan de gezinshereniging van Vluchtelingen.
Vluchtelingen die door hun vlucht gescheiden zijn geraakt van hun gezin, hebben recht op gezinshereniging. Maar zij krijgen geen advocaat in deze ingewikkelde procedure, die soms wel jaren kan duren. Daarom begeleiden wij de gezinnen hierbij. Dit houdt het hele traject in, van aanvraag tot hereniging met hun gezin op Schiphol.

24 oktober 2017

Juridische kennis en coachingsvaardigheden zijn een pre, maar niet vereist. Hiervoor bestaat uitgebreide ondersteuning door middel van aansturing en cursussen en trainingen.

Taken
– Gesprekken voeren met cliënten tijdens spreekuren en op afspraak

– Uitleg geven over de procedure van gezinshereniging
– Relevante informatie in dossiers vinden en vanuit meerdere bronnen informatie vergaren
– Contact opnemen met ketenpartners
– Cliënten coachen met betrekking tot hun situatie
– Registratie in elektronisch dossier.

Functieprofiel
– Minimaal HBO werk/denkniveau, bij voorkeur in juridische of sociale dienstverlening.
– Sterke schriftelijke en communicatieve vaardigheden
– Kunnen omgaan met heftige verhalen van asielzoekers en vluchtelingen.
– (pro-)actieve houding; (vanuit je)zelf zaken uitzoeken
– Secuur/precies werkgedrag en een professionele houding, zowel naar cliënten als ketenpartners.
– Betrokkenheid en verantwoordelijkheid
– Zorgvuldig om kunnen gaan met vertrouwelijke gegevens

Wij bieden
– Een ontzettend leerzame vrijwilligersbaan waar je boeiend en belangrijk werk kunt verrichten
– Een uitgebreid scholingsaanbod en professionele begeleiding op de werkvloer
– Reis- en onkostenvergoeding
– Verantwoordelijk werk
– Een gemotiveerd en leuk team van collega-vrijwilligers en stagiair(e)s
– Medewerkersdagen

De organisatie
VluchtelingenWerk Nederland is de onafhankelijke organisatie die de belangen behartigt van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving of veilige terugkeer naar land van herkomst. In tal van internationale verdragen zijn mensenrechten vastgelegd die VluchtelingenWerk als leidraad neemt voor haar activiteiten. Hieronder valt preventie van terugkeer van asielzoekers die te vrezen hebben voor vervolging of onmenselijke behandeling. VluchtelingenWerk Noord-Nederland is als onderdeel van VluchtelingenWerk Nederland een professionele vrijwilligersorganisatie met ongeveer 200 betaalde krachten en 2000 stagiair(e)s en vrijwilligers..

Geïnteresseerd? Stuur een email met je motivatie en CV aan Bertine Strating  bstrating@vluchtelingenwerk.nl of bel naar 058 213 13 23 voor meer informatie.

Deel dit met anderen