NT2 docent 12-24 uren per week

Betaald, Dokkum

Voor onze inburgeringslocatie in Dokkum en Buitenpost zijn wij op korte termijn op zoek naar gemotiveerde en (bij voorkeur gecertificeerde) docenten NT2. Het gaat om twee functies voor 12 uur per week, in overleg kunnen beide functies worden gecombineerd.

Taken
 • Startniveau en objectief individueel aanbod deelnemers vaststellen en monitoren, plan op maat schrijven,ondertekening cursuscontract;
 • Verzorgen van de groepslessen (3 keer 2,75 uur);
 • Coachen van de (NT2)vrijwilligers voor ondersteuning tijdens de groepslessen;
 • Registratie van gegevens;
 • Examenmoment vaststellen en het inhoudelijk verzorgen van de ontheffingen van examens;
 • Werken volgens de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door VluchtelingenWerk;
 • Deelnemen aan overleg en voortgangsbijeenkomsten met taalvrijwilligers en teamleiders;
Wij zoeken iemand die:
 • bij voorkeur gecertificeerd is als NT2-docent of bezig is met de opleiding NT2-docent
 • kan lesgeven zowel aan een groep als individuen coachen;
 • bekend is met de vereisten van de Wet Inburgering;
 • ervaring heeft met gedifferentieerd onderwijs en diverse methodieken;
 • flexibel, proactief, creatief en oplossingsgericht is;
 • affiniteit heeft met deelnemers met een vluchtelingen- of migrantenachtergrond.
Indiensttreding en salaris
De functie wordt onder de CAO Maatschappelijke Dienstverlening en Welzijn ingeschaald in schaal 8.
Datum indiensttreding is voor Dokkum 30-10-2018 en voor Buitenpost 1-1-2018.

Informatie en reactie
Schriftelijke reacties dienen uiterlijk 9 oktober binnen te zijn bij VluchtelingenWerk Noord-Nederland P&O, t.a.v. Marianne Tiel, per e-mail sollicitaties@vwnn.nl o.v.v. functie en locatie.

De sollicitatiecommissie zal bestaan uit Foke Dijkstra en Wouter Schollema.
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Wouter Schollema, senior teamleider, wschollema@vluchtelingenwerk.nl
Gesprekken vinden plaats op maandagmiddag 16 oktober.

Deel dit met anderen