NT2 docent - Drachten

Betaald, Smallingerland

Voor onze inburgeringslocatie in Drachten zijn wij op zoek naar gemotiveerde en (bij voorkeur gecertificeerde) docenten NT2.

VluchtelingenWerk Noord-Nederland
Wij komen op voor de rechten van vluchtelingen en helpen hen een nieuw bestaan op te bouwen in Noord-Nederland.
Ongeveer 2000 vrijwilligers en stagiairs en 160 betaalde medewerkers zetten zich hier vol overgave voor in.

NT2 docent:
Drachten      24 uur per 1-2-2018    (sluitingsdatum 1 december)

Taken:
– Startniveau en objectief individueel aanbod deelnemers vaststellen en monitoren, plan op maat schrijven, ondertekening cursuscontract;
– Verzorgen van de groepslessen (3 keer 2,75 uur);
– coachen van de (NT2)vrijwilligers voor ondersteuning tijdens de groepslessen;
– Registratie van gegevens;
– Examenmoment vaststellen en het inhoudelijk verzorgen van de ontheffingen van examens;
– Werken volgens de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door VluchtelingenWerk;
– Deelnemen aan overleg en voortgangsbijeenkomsten met taalvrijwilligers en teamleiders;

Wij zoeken docenten die:
– bij voorkeur gecertificeerd zijn als NT2-docent of bezig zijn met de opleiding NT2-docent
– kunnen lesgeven op verschillende niveaus, zowel aan een groep als individuen coachen;
– bekend zijn met de vereisten van de Wet Inburgering;
– ervaring hebben met gedifferentieerd onderwijs en diverse methodieken;
– flexibel, proactief, creatief en oplossingsgericht zijn;
– affiniteit hebben met deelnemers met een vluchtelingen- of migrantenachtergrond.

Indiensttreding en salaris
De functie wordt onder de CAO Maatschappelijke Dienstverlening en Welzijn ingeschaald in schaal 8.

Informatie 
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Ineke Fennema, ifennema@vluchtelingenwerk.nl 06-51583263
Deze vacature wordt ook extern uitgezet en mag buiten het netwerk van VluchtelingenWerk verspreid worden.

Randvoorwaarden
Het hoofd bedrijfsbureau is verantwoordelijk voor
- de contacten met het DUO
- de facilitering (ruimten, boeken, computers)

De teamleider van de lokale groepen is verantwoordelijk voor
- de werving, intakegegevens en toetsgegevens van de inburgeraar
- de koppeling en coaching tussen inburgeraar en taalcoach en het participatief leren
- de scholing en coaching van de vrijwilligers (op het gebied van taalcoaching en VVS3)
- de organisatie van de lokale intervisiebijeenkomsten

 

Sollicitaties

Schriftelijke reacties dienen uiterlijk op bovengenoemde sluitingsdata binnen te zijn bij VluchtelingenWerk Noord-Nederland P&O,

t.a.v. Marianne Tiel, per e-mail sollicitaties@vwnn.nl o.v.v. functie en locatie.

Deel dit met anderen