Regiomanager Friesland Vluchtelingenwerk Noord-Nederland

VluchtelingenWerk Noord-Nederland

Wij komen op voor de rechten van vluchtelingen en helpen hen een nieuw bestaan op te bouwen in Noord-Nederland. Ongeveer 1900 vrijwilligers en stagiairs en 106 betaalde medewerkers zetten zich hier vol overgave voor in. VluchtelingenWerk Nederland zet zet zich in, naast begeleiding bij toelating en integratie, bij toekomstoriëntatie en terugkeer naar land van herkomst van (uitgeprocedeerde) asielzoekers.

In verband met vertrek van de huidige Regiomanager Friesland is VluchtelingenWerk Noord-Nederland per 1 september 2020 op zoek naar een Regiomanager in de regio Friesland.

Periode: 1-9-2020 voor 28 uur per week. In deze functie ben je lid van het MT. Je bent verantwoordelijk voor de formulering en realisatie van het regionale beleid. Je bent integraal manager voor Asiel, Inburgering en Integratie. Je hebt als specifiek aandachtsgebied integratie in je portefeuille.


Taken

 • Je stuurt de regio aan binnen de afgesproken kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen inzake het vastgestelde strategische, personele, organisatorische, financiële en communicatie beleid;
 • Je geeft leiding aan teamleiders, docenten en administratieve krachten;
 • Je levert als MT-lid een bijdrage aan de beleidsontwikkeling en kaderstelling voor de regionale stichting;
 • Je adviseert de directeur-bestuurder t.a.v. het regiobeleid en draagt bij aan de ontwikkeling hiervan;
 • Je neemt deel aan landelijke overleggen;
 • Je houdt de wensen van de doelgroep in de eigen lokale en regionale markt in beeld en signaleert mogelijkheden voor nieuwe dienstverlening;
 • Je stimuleert de samenwerking met verschillende partners  (waaronder de gemeente);
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting en het bewaken van het budget.

Jij hebt

 • HBO+ werk-en denkniveau, minimaal HBO managementopleiding en minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring;
 • Kennis van managementtechnieken, organisatie-, financieel- en kwaliteitsbeleid;
 • Kennis van marktgericht werken;
 • Kennis van het Sociale Domein in de regio.

Competenties

 • Mensgericht en verbindend
 • Analytisch vermogen
 • Proactief, ondernemend en marktgericht
 • Plan- en organisatievermogen
 • Resultaatgericht werken
 • Innovatieve vaardigheden
 • Acquisitie en onderhandelingsvaardigheden

Wij bieden

 • Een leuk team en een organisatie die volop in ontwikkeling is.
 • De functie wordt onder de CAO Sociaal Werk ingeschaald op schaal 11.
 • Je werkt vanuit verschillende kantoren/locaties.

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Lieke Scholten, medewerker P&O, via telefoonnummer 050-575 7290 of via 06 20476506.
Schriftelijke reacties dienen uiterlijk 29 mei binnen te zijn bij: VluchtelingenWerk Noord-Nederland, afdeling P&O t.a.v. Lieke Scholten, per e-mail sollicitaties-noord@vluchtelingenwerk.nl o.v.v. vacaturenaam.

De vacature is gelijktijdig intern en extern uitgezet waarbij boventallige kandidaten voorrang hebben, daarnaast hebben interne kandidaten bij gelijke geschiktheid voorrang op externe kandidaten.