Stafmedewerker Arbeidsparticipatie

VluchtelingenWerk Noord-Nederland
Wij komen op voor de rechten van vluchtelingen en helpen hen een nieuw bestaan op te bouwen in Noord-Nederland. Ongeveer 2000 vrijwilligers en stagiairs en 150 betaalde medewerkers zetten zich hier vol overgave voor in.

Regionaal stafmedewerker arbeidsparticipatie 28u per week
De regionale stafmedewerker AP is specialist voor de eigen regio en de verbinding tussen regio en de vereniging voor wat betreft Arbeidsparticipatie.

Taken

  • Ondersteunt de directeur-bestuurder, regiomanagers en alle andere collega’s (die actief zijn met AP) in de eigen regio met specialistische kennis m.b.t. de kernactiviteit arbeidsparticipatie (verder te ontwikkelen, implementeren, financieren).
  • Stelt het regionale WERK-plan op ism de Regiomanager en het team AP.
  • Draagt bij aan de integrale aanpak (verbinding andere typen begeleiding).
  • Draagt aantoonbaar bij aan bovenregionale activiteiten (vereniging) gericht op het creëren van randvoorwaarden voor AP-activiteiten op verenigingsniveau, ontwikkelen van instrumenten, opbouwen van netwerken, uitwisselen van kennis en ervaring, etc.
  • Voor de bovenregionale activiteiten-inzet voor de vereniging- worden afspraken gemaakt over de actieve inbreng deelname aan de WERK-dagen en concrete bijdrage aan de WERK-groepen.

Jij beschikt over

  • HBO werk- en denkniveau;
  • Ruime kennis van en ervaring met betrekking tot dienstverlening aan vluchtelingen, asielzoekers en nieuwkomers op een breed terrein;
  • Het kunnen onderkennen van trends en ontwikkelingen ten aanzien van de eigen beleidsterreinen;
  • Kennis van en inzicht in maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.

Wij bieden
De regionale stafmedewerker Arbeidsparticipatie wordt onder de CAO Sociaal Werk ingeschaald op schaal 8.
Datum indiensttreding is per zo spoedig mogelijk tot en met (in eerste instantie) 31 december 2018.

Informatie en reactie
Voor meer informatie over de vacature kun je tijdens kantooruren contact opnemen met Jacquelien Sterenborg, via telefoonnummer 050-5757290 
Schriftelijke reacties dienen uiterlijk 31 juli 2018, 22.00u   binnen te zijn bij: VluchtelingenWerk Noord-Nederland
P&O per e-mail sollicitaties@vwnn.nl  o.v.v. de functie.
Gesprekken vinden waarschijnlijk plaats tussen 13 en 29 augustus 2018.

Bijlage: algemene functiebeschrijving stafmedewerker


Deze vacature wordt zowel in- als extern uitgezet waarbij interne kandidaten voorrang hebben op externe kandidaten. Conform het wervings- en selectiebeleid van VluchtelingenWerk Noord-Nederland hebben betaalde medewerkers voorrang op vrijwilligers en stagiaires.
Diploma- en referentiecheck kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.

AddToAny

Delen Tweet Delen Delen Mail