Taalcoach

Vrijwillig, De Friese Meren

Zoveel talen zoveel culturen...en dat alleen al in uw omgeving. Laat u inspireren en help een vluchteling in uw gemeente met het leren van de Nederlandse taal.

Achtergrond
VluchtelingenWerk biedt vanuit haar integratiekantoor in Joure maatschappelijke begeleiding aan vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en in gemeente de Friese Meren komen wonen. Vluchtelingen hebben vaak geen eigen netwerk. Alles is nieuw: maatschappij, buren, taal, regelgeving en een eindeloze reeks in te vullen formulieren. Er zijn weinig landgenoten bij wie men de kunst kan afkijken. Daarbij komt, na de eerste vreugde om de verleende verblijfsvergunning, de zorg om familieleden en vrienden die achterbleven. Ondertussen moet men 'inburgeren'; een nieuwe taal leren en de weg leren vinden in de Nederlandse maatschappij. 

Als taalcoach ondersteunt u 1 op 1 of in kleine groepjes, 1 of 2x per week ca 2 uur met het leren van Nederlands in de praktijk. Participatie en meedoen zijn daarbij erg belangrijk.

Taken van de taalcoach

 • Voorbereiden, verzorgen en evalueren van individuele- en of groepslessen
 • Enthousiasmeren van de deelnemer(s)
 • Ondersteunen bij het opbouwen van een sociaal netwerk
 • Doorverwijzen naar andere participatie mogelijkheden en eventuele vervolgstappen
 • Onderlinge kennis en ervaringen uitwisselen middels teamoverleg
 • Volgen van aangeboden trainingen
 • Digitaal voortgang bijhouden in het systeem

Wat biedt VluchtelingenWerk?

 • Als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk kunt u concreets iets doen voor vluchtelingen in Nederland. 
 • Het is werk dat veel vraagt, maar ook veel biedt. Werk waarbij in meer dan één opzicht een wereld voor u opengaat en u mensen helpt een nieuwe toekomst op te bouwen in onze wereld.
 • Inwerkperiode en professionele begeleiding
 • Uitgebreide mogelijkheden voor scholing en training
 • Een goede onkostenvergoeding
 • WA- en ongevallen verzekerd

Wat vraagt VluchtelingenWerk van u?

 • Minimaal 2 uur per week beschikbaar zijn
 • Goede schriftelijke en mondelinge kennis van het Nederlands
 • Bereid zijn scholingsbijeenkomsten & vergaderingen te bezoeken
 • Het bezitten van geduld en relativeringsvermogen
 • Zelfstandigheid & creativiteit

Belangstelling?
Neem dan contact op met VluchtelingenWerk – Locatie Joure: 0513 435075.    joure@vwnn.nl
Coördinatoren: Ellen Boonen & Perla Coffie

Deel dit met anderen