Taalcoach of klassenassistent

Vrijwillig, De Friese Meren

Zoveel talen zoveel culturen…en dat alleen al in uw omgeving. Laat u inspireren en help een vluchteling in uw gemeente met het leren van de Nederlandse taal.

Achtergrond
Vluchtelingenwerk Noord Nederland biedt vanuit haar integratiekantoor in Joure, maatschappelijke begeleiding aan vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en in de gemeente de Friese Marren komen wonen. Na verloop van tijd komt vaak een reactie op het achterlaten van alles wat bekend was. Ondertussen met met “inburgeren”; een nieuwe taal leren en de weg leren vinden in de Nederlandse maatschappij. De vrijwilligers van Vluchtelingenwerk proberen deze mensen wegwijs te maken in de samenleving, met als structureel uitgangspunt het bevorderen van hun eigen zelfredzaamheid.

Vluchtelingenwerk biedt in de Fryske Marren Alfabetisering, inburgering en Staatsexamen aan. Dat doen wij op 2 leslocaties: Lemmer en Joure. In groepen van maximaal 15 cursisten, onder verantwoordelijkheid van gecertificeerde NT2 docenten. Cursisten volgen 3x per week 3 uur les klassikaal. De NT2 docenten worden elke les ondersteund door 2 vrijwillige klassenassistenten. Daarnaast krijgt met 3 uur per week Taalcoaching. Deze Taalcoaching is gericht op de taal in de praktijk en wordt uitgevoerd door vrijwilligers. 1 op 1 in eigen dorps en/of groepsgewijs in Joure/Lemmer.

In zowel Joure als Lemmer en omliggende dorpen zijn wij op zoek naar klassenassistentes & taalcoaches

Taken van de taalcoach
*Voorbereiden, verzorgen en evalueren van individuele- en of groepslessen
*Enthousiasmeren van de deelnemers
*Doorverwijzen naar andere participatie mogelijkheden en eventuele vervolgstappen
*Onderlinge kennis en ervaring uitwisselen middels teamoverleg;
*Volgen van aangeboden trainingen
*Voorgang bijhouden
Taken van klassenassistent
*Ondersteunen van de docent tijdens de inburgeringsles (3)

Wat biedt VluchtelingenWerk?
Als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk kunt u concreet iets doen voor vluchtelingen in Nederland.  Het is werk dat veel vraagt, maar ook veel biedt. Werk waarbij in meer dan één opzicht een wereld voor u opengaat en u mensen helpt een nieuwe toekomst op te bouwen in onze wereld.
Inwerkperiode en professionele begeleiding.
Uitgebreide mogelijkheden voor scholing en training.
Een goede onkostenvergoeding
WA- en ongevallen verzekerd.

Wat vraagt VluchtelingenWerk van u?
– Minimaal 2 uur per week beschikbaar zijn
– Goede schriftelijke en mondelinge kennis van de Nederlandse taal
– Bereid zijn scholingsbijeenkomsten & vergaderingen te bezoeken
– Het bezitten van geduld en relativeringsvermogen 
– Zelfstandigheid & creativiteit

Belangstelling? 
Neem dan contact op met Hendrik Jan Postma
0513 435075 –  hpostma@vwnn.nl

geactualiseerd 16/1/2017

 

Deel dit met anderen