Vrijwillige vacature: Jongerenwerker Time4You, 4-12 uur per week

Als jongerenwerker binnen het project Time4You ga je, onder begeleiding van een teamleider (beroepskracht) Time4You themabijeenkomsten opzetten en uitvoeren voor jongeren en voer je daarnaast gesprekken met hen in het kader van hun asielprocedure. Binnen het project Time4You bied je thematische groepsactiviteiten aan voor jongeren en bied je een veilige plek waar zij terecht kunnen met zorgen en vragen over uiteenlopende onderwerpen en specifiek over de asielprocedure. Het doel is om jongeren op een laagdrempelige wijze te informeren en het zelfvertrouwen van jongeren te vergroten. Vanuit het contact met de jongeren ga je informeren, signaleren en waar nodig doorverwijzen. Als vrijwilliger bereidt je de Time4You themabijeenkomst voor, voer je gesprekken met de jongeren in het kader van de asielprocedure en neem je deel aan teamoverleggen.

Wij zijn op dit moment op zoek naar een collega voor de teams in Assen, Burgum, Delfzijl, Drachten, Emmen, Hoogeveen, Sneek en Zweeloo.

Taken

 • Je organiseert proactief samen met een collega de wekelijkse themabijeenkomst en draagt bij aan het inhoudelijk vormgeven hiervan.
 • Je signaleert en verwijst jongeren door met individuele vraagstukken of algemene signalen na overleg hierover met de teamleider van de betreffende locatie.
 • Je voert gesprekken met de jongeren in het kader van hun asielprocedure.
 • Je draagt zorg voor de presentielijsten en verslaglegging.

Jij beschikt over

 • Je hebt affiniteit met de doelgroep en beschikt bij voorkeur over ervaring in het werken met jongeren.
 • Je kunt goed samenwerken.
 • Je beschikt over goede sociale vaardigheden en gespreksvaardigheden met betrekking tot jongeren.
 • Je bent duidelijk over je rol als Time4You vrijwilliger en kan daarin de grenzen op een bij de doelgroep passende wijze aangeven.
 • Je bent bereid om cursussen en trainingen te volgen die passen bij je functie.
 • Je hebt interesse in het Vreemdelingenrecht.
 • Je bent eventueel bereid op verschillende locaties te werken.

Wij bieden

 • Uitgebreide scholings- en trainingsmogelijkheden;
 • Een stimulerende en uitdagende werkomgeving met ruimte voor je eigen ontwikkeling;
 • Werken in teamverband met collega's;
 • Toegang tot landelijke en regionale bijeenkomsten;
 • Begeleiding door teamleider;
 • Reiskostenvergoeding.

Informatie en reactie

Belangstelling? Neem dan contact op met time4you-noordnederland@vwnn.nl en geef daarbij aan op welke locatie(s) je het liefst zou willen werken.