Vrijwilliger Time4You! (Jongerenspreekuur) Gezinslocatie Burgum

Vrijwillig, Tytsjerksteradiel

Als vrijwilliger Time4You ga je, onder begeleiding van een teamleider (beroepskracht) Time4You opzetten en uitvoeren voor de jongeren (12 tot 18) die verblijven op de Gezinslocatie in Burgum. Time4You betekent contact leggen met de jongeren en een veilige plek bieden door het organiseren van bijv activiteiten of thema-bijeenkomsten. Vanuit dit contact ga je informeren, signaleren en waar nodig doorverwijzen. De vrijwilliger bereidt Time4You voor, heeft gesprekken met de jongeren en neemt deel aan team-overleggen. Time4You is onderdeel van het project Eigen-Wijs. http://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/onze-projecten/project-eige...

Taken van de Time4You vrijwilliger:

 • Time4You voor jongeren op GL Burgum is op dit moment in de opstartfase. In het begin zullen de taken bestaan uit het aangaan van gesprekken met de jongeren over de vorm van Time4You en opstellen plan van aanpak. Let op; mogelijk dat de activiteiten (deels) in het weekend georganiseerd worden.
 • Organiseert (samen met een collega) de wekelijkse activiteit.
 • Draagt zorg voor het bijhouden van het dossier.
 • Heeft een signalerende functie en overlegt indien nodig met de teamleider van de betreffende locatie.


Competenties van de spreekuur vrijwilliger:

 •     Kan goed samenwerken, heeft gevoel voor verhoudingen;
 •     Heeft affiniteit met de doelgroep vluchtelingen en met jongeren (12 tot 18) in het bijzonder;
 •     Heeft (bij voorkeur) ervaring van het geven van informatie aan jongeren;
 •     Beschikt over uitstekende sociale vaardigheden en gespreksvaardigheden met betrekking tot jongeren;
 •     Is aanspreekbaar op zijn/haar functioneren en kan op een goede wijze feedback geven;
 •     Is helder met betrekking tot zijn/haar rol als Time4You vrijwilliger en kan daarin de grenzen op een bij de doelgroep passende wijze aangeven.
 •     Heeft kennis van de Sociale Kaart of weet deze kennis te vinden


Voorwaarden, de Time4You vrijwilliger:

 •     Overlegt een VOG;
 •     Behandelt op vertrouwelijke wijze informatie die de kinderen geven en tekent een geheimhoudingsverklaring;
 •     Maakt deel uit van het team
 •     Volgt, naast de reguliere cursussen en trainingen, de training voor nieuwe spreekuurvrijwilligers i.h.k.v. het project Eigen-Wijs.


Wat biedt VluchtelingenWerk:

 •     Uitgebreide scholing&training mogelijkheden
 •     Werken in duo verband met een collega-Time4You vrijwilliger
 •     Landelijke en regionale bijeenkomsten
 •     Begeleiding door teamleider
 •     Een goede onkostenvergoeding
 •     WA- en ongevallen verzekering

Belangstelling? Neem dan contact op met Susan Ubels (Teamleider GL Burgum) via  subels@vluchtelingenwerk.nl of 0511-465143

Deel dit met anderen