Vrijwilliger Time4You! Kinder en jongeren spreekuur' AZC Assen

Vrijwillig, Assen

Als vrijwilliger Time4You ga je, onder begeleiding van een teamleider (beroepskracht) Time4You opzetten en uitvoeren voor de kinderen (8 tot 18) die verblijven op het AZC in Assen. Time4You betekent contact leggen met de kinderen en jongeren en een veilige plek bieden door het organiseren van bijv activiteiten of thema-bijeenkomsten. Vanuit dit contact ga je informeren, signaleren en waar nodig doorverwijzen. De vrijwilliger bereidt Time4You voor, heeft gesprekken met de kinderen en neemt deel aan team-overleggen. Time4You in Assen is voor de jongerengroep (13+) in de opstartfase en zoekt voor de groep van 8 tot 12 versterking van het huidige team. Time4You is onderdeel van het project Eigen-Wijs. http://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/onze-projecten/project-eige...

Taken van de Time4You vrijwilliger

 •     Heb je belangstelling voor de 13+ groep? Dan bestaan je teaken in de beginfase uit het, samen met het team, opstellen plan van aanpak en opzetten van het spreekuur.
 •     Organiseert (samen met een collega) de wekelijkse activiteit.
 •     Draagt zorg voor het bijhouden van het dossier.
 •     Heeft een signalerende functie en overlegt indien nodig met de teamleider van de betreffende locatie.


Competenties van de Time4You vrijwilliger:

 •     Kan goed samenwerken, heeft gevoel voor verhoudingen;
 •     Heeft affiniteit met de doelgroep vluchtelingen en met kinderen (8 tot 18) in het bijzonder;
 •     Heeft (bij voorkeur) ervaring van het geven van informatie aan kinderen;
 •     Beschikt over uitstekende sociale vaardigheden en gespreksvaardigheden met betrekking tot kinderen;
 •     Is aanspreekbaar op zijn/haar functioneren en kan op een goede wijze feedback geven;
 •     Is helder met betrekking tot zijn/haar rol als Time4You vrijwilliger en kan daarin de grenzen op een bij de doelgroep passende wijze aangeven;
 •     Heeft kennis van de Sociale Kaart of weet deze kennis te vinden.


Voorwaarden, de Time4You vrijwilliger:

 •     Overlegt een VOG;
 •     Behandelt op vertrouwelijke wijze informatie die de kinderen geven en tekent een geheimhoudingsverklaring;
 •     Maakt deel uit van het team
 •     Volgt, naast de reguliere cursussen en trainingen, de training voor nieuwe spreekuurvrijwilligers i.h.k.v. het project Eigen-Wijs.
 •     Is, bij voorkeur, woonachtig in, of in de omgeving van, Assen
 •     Beschikbaarheid dinsdagmiddag (voor de groep van 8 tot 12)


Wat biedt VluchtelingenWerk:

 •     Uitgebreide scholing&training mogelijkheden
 •     Werken in duo verband met een collega-Time4You vrijwilliger
 •     Landelijke en regionale bijeenkomsten
 •     Begeleiding door teamleider
 •     Onkostenvergoeding
 •     WA- en ongevallen verzekering


Belangstelling? Neem dan contact op met Erna Muller (teamleider AZC Assen) via emuller@vluchtelingenwerk.nl of 0592-481090

Deel dit met anderen