Vrijwilliger Time4You (kinderspreekuren)

Vrijwillig, het Bildt

Vrijwilligers Time4You draaien de spreekuren voor jongeren (13 tot 18) die verblijven op een AZC of GL, onder begeleiding van de teamleider (beroepskracht), in het kader van het project Time4You. Deze vacature is voor op het AZC Sint Anna Parochie.

Taken van de Time4You vrijwilliger:

 • Draait (samen met een collega Time4You vrijwilliger) het wekelijkse kinderspreekuur, de teamleider van de locatie is achterwacht;
 • Informeert, signaleert en verwijst door nà overleg hierover met de werkbegeleider van de betreffende locatie;
 • Is verantwoordelijk voor het wekelijks bijhouden van de presentielijsten;
 • Draagt bij aan het inhoudelijk vormgeven van de bijeenkomsten;
 • Bereidt het wekelijkse Time4You voor

Competenties van de Time4You vrijwilliger:

 • Heeft affiniteit met de doelgroep vluchtelingen en met kinderen in het bijzonder;
 • Beheerst de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk goed;
 • Kan goed samenwerken, heeft gevoel voor verhoudingen;
 • Heeft (bij voorkeur) ervaring in het geven van informatie aan kinderen;
 • Heeft kennis van/inzicht in de ontwikkelingsstadia van kinderen;
 • Beschikt over uitstekende sociale vaardigheden en gespreksvaardigheden met betrekking tot kinderen;
 • Is aanspreekbaar op zijn/haar functioneren en kan op goede wijze feedback geven en ontvangen;
 • Is helder met betrekking tot zijn/haar rol als Time4You vrijwilliger en kan daarin de grenzen op een bij de doelgroep passende wijze aangeven;
 • Heeft kennis van de Sociale Kaart of weet deze kennis te vinden.

Voorwaarden voor de Time4You vrijwilliger:

 • Overlegt een VOG;
 • Behandelt op vertrouwelijke wijze informatie die de kinderen geven en tekent een geheimhoudingsverklaring;
 • Maakt deel uit van het team;
 • Volgt de reguliere cursussen en trainingen en de speciale training voor nieuwe Time4You vrijwilligers.

Wat biedt VluchtelingenWerk:

 • Scholing&Training;
 • Werken in teamverband met meerdere collega's Time4You vrijwilliger;
 • Landelijke bijeenkomsten voor de Time4You vrijwilligers;
 • Begeleiding door teamleider;
 • Reiskostenvergoeding.

Belangstelling?

Neem contact op met VluchtelingenWerk op het AZC Sint Annaparochie,  0518-404528

Hans Broer hbroer@vluchtelingenwerk.nl   

 

Geplaatst 15/02/2018

Deel dit met anderen