Vrijwilliger Time4You! Kinderspreekuur' AZC Sneek

Als vrijwilliger Time4You ga je, onder begeleiding van een teamleider (beroepskracht) Time4You opzetten en uitvoeren voor de kinderen (8 tot 13) die verblijven op het AZC in Sneek.

Time4You betekent contact leggen met de jongeren en een veilige plek bieden door het organiseren van bijv activiteiten of thema-bijeenkomsten. Vanuit dit contact ga je informeren, signaleren en waar nodig doorverwijzen. De vrijwilliger bereidt Time4You voor, heeft gesprekken met de kinderen en neemt deel aan team-overleggen. Time4You in Sneek is nog in de opstartfase en is onderdeel van het project Eigen-Wijs.

Taken

 • Time4You voor in Hoogeveen is op dit moment in de opstartfase. In het begin zullen de taken bestaan uit het opstellen plan van aanpak.  
 • Organiseert (samen met een collega) de wekelijkse activiteit.
 • Draagt zorg voor het bijhouden van het dossier.
 • Heeft een signalerende functie en overlegt indien nodig met de teamleider van de betreffende locatie.

Jij beschikt over

 • Kan goed samenwerken, heeft gevoel voor verhoudingen;
 • Heeft affiniteit met de doelgroep vluchtelingen en met kinderen (8 tot 13) in het bijzonder;
 • Heeft (bij voorkeur) ervaring van het geven van informatie aan kinderen;
 • Beschikt over uitstekende sociale vaardigheden en gespreksvaardigheden met betrekking tot kinderen;
 • Is aanspreekbaar op zijn/haar functioneren en kan op een goede wijze feedback geven;
 • Is helder met betrekking tot zijn/haar rol als Time4You vrijwilliger en kan daarin de grenzen op een bij de doelgroep passende wijze aangeven;
 • Heeft kennis van de Sociale Kaart of weet deze kennis te vinden.
 • Overlegt een VOG;
 • Behandelt op vertrouwelijke wijze informatie die de kinderen geven en tekent een geheimhoudingsverklaring;
 • Maakt deel uit van het team
 • Volgt, naast de reguliere cursussen en trainingen, de training voor nieuwe spreekuurvrijwilligers i.h.k.v. het project Eigen-Wijs.

Wij bieden

 •     Uitgebreide scholing&training mogelijkheden
 •     Werken in duo verband met een collega-Time4You vrijwilliger
 •     Landelijke en regionale bijeenkomsten
 •     Begeleiding door teamleider
 •     Onkostenvergoeding
 •     WA- en ongevallen verzekering

Informatie en reacties

Neem dan contact op met Elizabeth Tjerkstra (teamleider AZC Sneek) via etjerkstra@vluchtelingenwerk.nl of 0515-338051

AddToAny

Delen Tweet Delen Delen Mail