Vrijwilliger Time4You, Thematische groepsactiviteiten, Assen

Als vrijwilliger van Time4You ga je, onder begeleiding van een teamleider (beroepskracht), Time4You opzetten en uitvoeren voor de jongeren (8-12 of 13-17 jaar) die verblijven op AZC Assen. Binnen het project Time4You bied je thematische groepsactiviteiten aan voor jongeren en bied je een veilige plek waar zij terecht kunnen met zorgen en vragen over uiteenlopende onderwerpen. Het doel is om jongeren op een laagdrempelige wijze te informeren en het zelfvertrouwen van jongeren te vergroten. Vanuit het contact met de jongeren ga je informeren, signaleren en waar nodig doorverwijzen. De vrijwilliger bereidt Time4You voor, heeft gesprekken met de jongeren en neemt deel aan team-overleggen.

Taken

 • Je organiseert (samen met een collega) de wekelijkse activiteit.
 • Je draagt bij aan het inhoudelijk vormgeven van de T4Y thematische groepsactiviteiten.
 • Je draait (samen met collega Time4You vrijwilligers) wekelijks de thematische groepsactiviteit.
 • Je signaleert en verwijst jongeren door met individuele vraagstukken of algemene signalen na overleg hierover met de teamleider van de betreffende locatie.
 • Je draagt zorg voor de presentielijsten en verslaglegging.

Wat vragen wij van jou

 • Je kunt goed samenwerken.
 • Je hebt affiniteit met de doelgroep vluchtelingen en met jongeren (8-12 of 13-17 jaar) in het bijzonder.
 • Je hebt (bij voorkeur) ervaring met het geven van informatie aan kinderen.
 • Je beschikt over goede sociale vaardigheden en gespreksvaardigheden met betrekking tot kinderen.
 • Je bent aanspreekbaar op je functioneren en kan op een goede wijze feedback geven.
 • Je kan goed je grenzen aangeven.
 • Je hebt kennis van de Sociale Kaart of weet deze kennis te vinden.
 • Je bent bereid om een VOG te overleggen.
 • Je behandelt op vertrouwelijke wijze informatie die de kinderen geven en bent bereid om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.
 • Je bent bereid om de basiscursus voor vrijwilligers van VluchtelingenWerk en de training voor Time4You vrijwilligers te volgen.

Wij bieden

 • Uitgebreide scholings- en trainingsmogelijkheden.
 • Werken in teamverband met een collega-Time4You vrijwilliger.
 • Toegang tot landelijke en regionale bijeenkomsten.
 • Begeleiding door teamleider.
 • Onkostenvergoeding.
 • WA- en ongevallen verzekering.
 • Een reiskostenvergoeding.

Informatie en reactie

Belangstelling? Neem dan contact op met time4you-noordnederland@vwnn.nl