Vrijwilligers voor VluchtelingenWerk in Ter Apel

Vrijwillig, Vlagtwedde

Sta je stevig in je schoenen en houd je van afwisseling?
In Ter Apel start de asielprocedure. Voor een zorgvuldig verloop daarvan is vooraf goede voorlichting aan de asielzoeker noodzakelijk. VluchtelingenWerk Ter Apel biedt deze informatie als hoofdtaak aan. Daarnaast begeleiden wij mensen zowel tijdens als na afloop van de asielprocedure, bijvoorbeeld door het bijwonen van de gehoren bij IND of oriëntatie op terugkeer. Verder zijn wij voor onze cliënten vraagbaak voor allerlei overige zaken op het gebied van de asielprocedure. VluchtelingenWerk is aanwezig om als aanspreekpunt te fungeren, door te verwijzen, uit te leggen, gerust te stellen en duidelijkheid te scheppen. (22 juni 2017)

Wat doet een vrijwilliger van VluchtelingenWerk in Ter Apel?

 • Informeren van asielzoekers over de Algemene Asielprocedure
 • Informeren van asielzoekers uit veilige landen over het beleid en de procedure
 • Balie: planning van afspraken, beantwoorden van vragen
 • Maken van vluchtverhaalanalyses
 • Bijwoning van de gehoren van de asielzoeker met IND in het AC
 • Informeren van asielzoekers m.b.t. terugkeer naar land van herkomst
 • Signaleren van relevante bijzonderheden
 • Belangenbehartiging
 • Verslaglegging in digitale dossiers

 

Wat vragen wij van vrijwilligers?

 • HBO-opleidingsniveau
 • In staat om regelmatig en snel nieuwe informatie op te nemen en toe te passen
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Uitstekende beheersing van Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk
 • Kennis van vreemde talen (Engels en/of andere veel voorkomende talen)
 • Affiniteit met de doelgroep
 • Betrokken, maar nuchtere houding en relativeringsvermogen
 • Zowel in teamverband als individueel kunnen werken
 • Bereidheid om cursussen te volgen
 • Minstens 1 dag per week beschikbaar (maandag t/m vrijdag, in overleg)
 • VOG
 • Bij voorkeur uit Ter Apel of omgeving (max rond 60 km)

 

Wat biedt VluchtelingenWerk aan vrijwilligers?

 • Interessant werk en zinvolle tijdsbesteding of werkervaring
 • Een inwerkprogramma en een uitgebreid scholingsaanbod
 • Professionele begeleiding, dagelijks aanwezig
 • Reiskostenvergoeding
 • Een gemotiveerd team van collega-vrijwilligers en medewerkers
 •  

Wil je kennis opdoen over het vluchtelingenvraagstuk en onder professionele begeleiding opkomen voor de belangen van asielzoekers? Stuur een mail met je motivatie,  beschikbaarheid en CV aan: Lies Jellesma, VluchtelingenWerk POL Ter Apel,
mailadres: ljellesma@vluchtelingenwerk.nl
of bel 0599-481334 voor nadere informatie.  

Deel dit met anderen