VWNN zoekt een Kwaliteitsadviseur voor 24 uur per week

De Kwaliteitsadviseur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de integrale dienstverlening van VWNN. Daartoe coördineert en ondersteunt de Kwaliteitsadviseur het werk van teamleiders bij beleids- en projectontwikkeling. Inhoudelijk gaat het om de aandachtsgebieden op het terrein van toelating & terugkeer, maatschappelijke begeleiding, inburgering, (arbeids) participatie, projectstrategie.

VluchtelingenWerk Noord-Nederland

Wij komen op voor de rechten van asielzoekers en vluchtelingen en helpen hen tijdens hun asielprocedure, bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Noord-Nederland of bij hun terugkeer naar het land van herkomst. Ongeveer 1900 vrijwilligers en stagiairs en 106 betaalde medewerkers zetten zich hier vol overgave voor in.

VWNN is op zoek naar een Kwaliteitsadviseur voor 24 uur per week.
Standplaats: Groningen

Deze vacature is voor 24 uur per week. Je werkt samen in een team met nog 2 Kwaliteitsadviseurs.

De Kwaliteitsadviseur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de integrale dienstverlening van VWNN. Daartoe coördineert en ondersteunt de Kwaliteitsadviseur het werk van teamleiders bij beleids- en projectontwikkeling. Inhoudelijk gaat het om de aandachtsgebieden op het terrein van toelating & terugkeer, maatschappelijke begeleiding, inburgering, (arbeids) participatie, projectstrategie.

De Kwaliteitsadviseur ontwikkelt, implementeert en bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening van VWNN en realiseert een samenhangende en integrale dienstverlening die is afgestemd op de behoefte van de doelgroep en de externe omgeving.

De Kwaliteitsadviseur ressorteert hiërarchisch onder de Directeur bestuurder. Inhoudelijk word je op aandachtsgebied aangestuurd door de betreffende Regiomanager/Portefeuillehouder.


Jij

 • Bent analytisch ingesteld en kan ontwikkelingen vertalen in activiteiten en projecten;
 • Bent pro-actief en ondernemend in het signaleren en inspelen op feitelijke en verwachte ontwikkelingen;
 • Bent enthousiasmerend en overtuigend;
 • Bent resultaatgericht;
 • Wilt zaken goed begrijpen, kan goed analyseren en doorgronden;
 • Kan planmatig werken;
 • Bent extern gericht;
 • Hebt uitstekende schriftelijke vaardigheden (voor projectvoorstellen en beleidsvoorstellen);
 • Bent stressbestendig;
 • Hebt ervaring en affiniteit met financiën.


Taken

 • Je ontwikkelt integraal beleid en draagt dit pro-actief uit;
 • Je neemt deel aan landelijke en regionale overleggen;
 • Je zorgt dat de integrale dienstverlenging is ontwikkeld en voorbereid, zodat heldere en concrete doelstellingen geformuleerd kunnen worden;
 • Je vertaalt ontwikkelingen naar concrete projecten, taken en activiteiten en zorgt dat de projecten rendabel zijn voor VWNN;
 • Je zorgt voor het schrijven van aanbestedingen;
 • Je vertaalt nieuwe producten, diensten en instrumenten naar projecten;
 • Je zorgt dat de financiële kant van de projecten geregeld is en dat deze gefinancierd kunnen worden;
 • Je notuleert bij de RvT en adviseert de Directeur bestuurder inhoudelijk bij diverse vergaderingen.

Jij beschikt over

 • HBO + werk- en denkniveau;
 • Een lerende werkhouding;
 • Kennis van het werkveld en specifieke, specialistische ervaring t.a.v. een of meer aandachtsgebieden;
 • Projectmatig kunnen denken en werken volgens de PMC methodiek.

Wij bieden

Een fijne werksfeer waarin de teamleden erg betrokken zijn bij hun werk. De kwaliteitsadviseur wordt onder de CAO Sociaal Werk ingeschaald in schaal 9 en ontvangt diverse interne trainingen.


Informatie en reactie

Voor meer informatie over de vacature en het opvragen van het functieprofiel kun je contact opnemen met Lieke Scholten, medewerker P&O, via telefoonnummer 050-575 7290.
Reacties dienen uiterlijk 30 september om 12.00 uur binnen te zijn bij: VluchtelingenWerk Noord-Nederland, afdeling P&O t.a.v. Lieke Scholten, per e-mail sollicitaties-noord@vluchtelingenwerk.nl o.v.v. de functienaam.

Deze vacature is gelijktijdig intern en extern uitgezet waarbij interne sollicitanten voorrang hebben.