Bekijk alle vacatures van VluchtelingenWerk Noord-Nederland

42 vacatures
 • Betaald, Groningen

  VluchtelingenWerk Noord-Nederland (VWNN) is een professionele vrijwilligersorganisatie en maakt onderdeel uit van de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland.

 • Betaald, Groningen, Leeuwarden, Assen

  Het project Eurowijzer is gericht op schuldpreventie bij vluchtelingen.

 • Vrijwillig, Emmen, Súdwest-Fryslân

  Vacature Vrijwillige Arbeidscoach bij VluchtelingenWerk, project VIP 2 voor diverse gemeenten provincie Drenthe en Zuid-West Friesland

 • Vrijwillig, het Bildt

  Vrijwilligers Time4You draaien de spreekuren voor jongeren (13 tot 18) die verblijven op een AZC of GL, onder begeleiding van de teamleider (beroepskracht), in het kader van het project Time4You. Deze vacature is voor op het AZC Sint Anna Parochie.

 • Vrijwillig, Súdwest-Fryslân

  Veel vluchtelingen uit Eritrea kunnen wel een extra steuntje in de rug gebruiken om hun draai te vinden in Nederland. Ze zijn vaak nog heel jong, laag opgeleid en komen uit een cultuur die totaal anders is dan die van ons. Vind jij het leuk om gedurende vier tot zes maanden een Eritrese Nederlander te ondersteunen, om samen te kijken naar wat er mogelijk is en aan hun toekomst te werken?
  Word dan vrijwillige Participatiecoach bij VluchtelingenWerk Noord-Nederland.

 • Vrijwillig, Vlagtwedde

  Wil je kennis opdoen over het vluchtelingenvraagstuk en onder professionele begeleiding opkomen voor de belangen van asielzoekers?

 • Vrijwillig, Vlagtwedde

  De balie is het eerste aanspreekpunt voor onze cliënten. Aan de balie komen cliënten met onder andere vragen over de asielprocedure, uitleg over brieven, afspraak met advocaat.

 • Vrijwillig, Stadskanaal

  Als juridische begeleider geef je ondersteuning aan de rechtsbescherming van vluchtelingen en asielzoekers op het AZC Musselkanaal.

 • Vrijwillig, Hoogeveen

  Als vrijwilliger Time4You ga je, onder begeleiding van een teamleider (beroepskracht) Time4You opzetten en uitvoeren voor de kinderen (8 tot 13) die verblijven op het AZC in Hoogeveen. Time4You betekent contact leggen met de jongeren en een veilige plek bieden door het organiseren van bijv activiteiten of thema-bijeenkomsten. Vanuit dit contact ga je informeren, signaleren en waar nodig doorverwijzen. De vrijwilliger bereidt Time4You voor, heeft gesprekken met de kinderen en neemt deel aan team-overleggen. Time4You in Hoogeveen is nog in de opstartfase en is onderdeel van het project Eigen-Wijs. http://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/onze-projecten/project-eige...

 • Vrijwillig, Emmen, Leeuwarden

  Arbeidsparticipatie van vluchtelingen is een steeds belangrijker speerpunt tijdens en na het inburgeringstraject.

 • Vrijwillig, De Friese Meren

  Zoveel talen zoveel culturen…en dat alleen al in uw omgeving. Laat u inspireren en help een vluchteling in uw gemeente met het leren van de Nederlandse taal.

 • Vrijwillig, Smallingerland

  Voor de AZC in Drachten zijn we op zoek naar vrijwilligers juridische begeleiding.

 • Vrijwillig, De Friese Meren

  Voor een paar uur per week begeleid je individueel een statushouder bij het kennismaken met de arbeidsmogelijkheden in Nederland en zet je je in om de statushouder zo vroeg mogelijk mee te laten draaien op de arbeidsmarkt.

  De mentor is onderdeel van het innovatieproject ‘Mijn Toekomst’, waarbij statushouders worden getraind en gestimuleerd om zo snel mogelijk mee te draaien in de maatschappij. Het laten zien wat de arbeidsmogelijkheden zijn in Nederland en hen te laten ontdekken waar hun interesses liggen, vergroten de kans voor statushouders o vroegtijdig te participeren op de arbeidsmarkt en succesvol te integreren.

 • Vrijwillig, De Friese Meren

  Met een paar uur in de week help je een statushouder bij het leren van de Nederlandse taal, waarbij specifiek wordt gefocust op de arbeidstoekomst van de statushouder.

  Deze taalcoaching is onderdeel van het project ‘Mijn Toekomst’, waarbij statushouders worden getraind en gestimuleerd om zo snel mogelijk mee te draaien in de maatschappij. Het vergroten van de taalkennis met betrekking tot de arbeidswensen van de statushouders en het doorbreken van angst om de Nederlandse taal te spreken, vergroten de kans om vroegtijdig te participeren op de arbeidsmarkt en succesvol te integreren.

 • Vrijwillig, Smallingerland

  Als vrijwilliger Time4You ga je, onder begeleiding van een teamleider (beroepskracht) Time4You opzetten en uitvoeren voor de kinderen (8 tot 13) die Als Als vrijwilliger Time4You ga je, onder begeleiding van een teamleider (beroepskracht) Time4You opzetten en uitvoeren voor de jongeren (13 tot 18) die verblijven op het AZC in Drachten. Time4You betekent contact leggen met de jongeren en een veilige plek bieden door het organiseren van bijv activiteiten of thema-bijeenkomsten. Vanuit dit contact ga je informeren, signaleren en waar nodig doorverwijzen. De vrijwilliger bereidt Time4You voor, heeft gesprekken met de kinderen en neemt deel aan team-overleggen.

 • Vrijwillig, De Friese Meren

  Zoveel talen zoveel culturen...en dat alleen al in uw omgeving. Laat u inspireren en help een vluchteling in uw gemeente met het leren van de Nederlandse taal.

 • Vrijwillig, Vlagtwedde

  Vluchtelingen met een verblijfsvergunning kunnen gezinshereniging aanvragen voor hun eerstegraads familieleden. Zodra de gezinshereniging is goedgekeurd komen de familieleden, we noemen deze nareizigers, naar Nederland. De nareizigers krijgen een afgeleide verblijfsvergunning. Ze moeten zich, voordat ze echt worden herenigd, melden in Ter Apel om een 4-daagse procedure te doorlopen. Op de tweede dag van deze procedure krijgen de nareizigers voorlichting van VluchtelingenWerk.
  Verder zijn wij voor onze cliënten vraagbaak voor allerlei overige zaken op het gebied van de asielprocedure. VluchtelingenWerk is aanwezig om als aanspreekpunt te fungeren, door te verwijzen, uit te leggen, gerust te stellen en duidelijkheid te scheppen. ma-di-wo-do-vr-za-zo

 • Vrijwillig, Leeuwarden

  Ook stagiaires zijn van harte welkom voor deze functie!

 • Vrijwillig, Emmen, Stadskanaal, Hoogeveen, Assen

  Voor de inburgeringscursus in Stadskanaal, Assen, Hoogeveen en Emmen zijn wij dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers die taalcoach willen worden van een inburgeraar.

 • Vrijwillig, Tytsjerksteradiel

  Vluchtelingen die te horen krijgen dat ze in Nederland mogen blijven, kunnen beginnen met het opbouwen van een nieuw bestaan. Dat is niet altijd even gemakkelijk in het doolhof dat Nederland heet. Vrijwilligers van VluchtelingenWerk bieden hen hierbij ondersteuning. Deze vrijwilligers staan onder leiding en begeleiding van een beroepskracht en werken samen met andere vrijwilligers.

Pagina's