Bekijk alle vacatures van VluchtelingenWerk Noord-Nederland

37 vacatures
 • Vrijwillig, Hoogeveen

  Als juridische begeleider geef je ondersteuning aan de rechtsbescherming van vluchtelingen en asielzoekers op het AZC Hoogeveen

 • Vrijwillig, Emmen

  Lijkt het je leuk om je leven te verrijken door te werken met nieuwe Nederlanders uit diverse culturen, heb je affiniteit met het coachen van vluchtelingen richting de arbeidsmarkt en ben je goed in staat om zelfstandig te werken, dan is deze vrijwilligersfunctie vast iets voor jou!

 • Vrijwillig, Vlagtwedde

  De balie is het eerste aanspreekpunt voor onze cliënten. Aan de balie komen cliënten met onder andere vragen over de asielprocedure, uitleg over brieven, afspraak met advocaat.

 • Vrijwillig, Stadskanaal

  Als juridische begeleider geef je ondersteuning aan de rechtsbescherming van vluchtelingen en asielzoekers op het AZC Musselkanaal.

 • Vrijwillig, Emmen, Aa en Hunze, Midden-Drenthe, Hoogeveen, Assen, Stadskanaal

  Vrijwillig, voor diverse gemeenten in de provincie Drenthe en Groningen. Als arbeidscoach ondersteun je individueel een vluchteling die zijn/haar eerste stappen wil zetten richting/op de arbeidsmarkt.

 • Vrijwillig, Winsum

  Wij zoeken hulp in de klas bij de inburgeringslessen aan cursisten op de leslocatie Winsum.
  (3 juli 2017)

 • Vrijwillig, De Friese Meren

  Als juridisch begeleider bij het asielzoekerscentrum Wikelerdyk Balk ondersteun je de rechtsbescherming aan vluchtelingen en asielzoekers die woonachtig zijn in het asielzoekerscentrum in Balk aan de Wikelerdyk.
  Bij vluchtelingen met een verblijfsvergunning gaat de juridische begeleiding om het opkomen voor en wijzen op de rechten van cliënt in het algemeen. Je helpt hen bijvoorbeeld bij zaken zoals de aanvraag voor gezinshereniging en eventueel het verlengen van de verblijfsvergunning.
  Bij asielzoekers gaat het om het in kaart brengen van de rechtspositie en de daaraan gekoppelde mogelijkheden voor verblijf in Nederland. Gesprekken over terugkeer naar het land van herkomst worden hierbij niet gemeden. (22 juni 2017)

 • Vrijwillig, Aa en Hunze, Assen, Emmen, Borger-Odoorn, Midden-Drenthe, Hoogeveen

  Vrijwillig, voor diverse gemeenten provincie Drenthe.
  Als arbeidscoach ondersteun je een vluchteling die zijn/haar eerste wil zetten richting/op de arbeidsmarkt. Samen werk je toe naar plaatsing op een werkplek, werkervaringsplek, opleiding of vrijwilligerswerk.

 • Vrijwillig, Eemsmond

  Als groeps NT2 vrijwilliger begeleid je inburgeraars gericht, tot en met het inburgeringsexamen. De NT2 docent, die verantwoordelijk is voor de organisatie van het inburgeringstraject, geeft aanwijzingen en opdrachten voor gerichte oefeningen, via de gebruikte lesmethoden.

 • Vrijwillig, Emmen, Leeuwarden

  Arbeidsparticipatie van vluchtelingen is een steeds belangrijker speerpunt tijdens en na het inburgeringstraject.

 • Vrijwillig, De Friese Meren

  Zoveel talen zoveel culturen…en dat alleen al in uw omgeving. Laat u inspireren en help een vluchteling in uw gemeente met het leren van de Nederlandse taal.

 • Vrijwillig, Smallingerland

  Voor de AZC in Drachten zijn we op zoek naar vrijwilligers juridische begeleiding.

 • Vrijwillig, Assen

  Als vrijwilliger Time4You ga je, onder begeleiding van een teamleider (beroepskracht) Time4You opzetten en uitvoeren voor de kinderen (8 tot 18) die verblijven op het AZC in Assen. Time4You betekent contact leggen met de kinderen en jongeren en een veilige plek bieden door het organiseren van bijv activiteiten of thema-bijeenkomsten. Vanuit dit contact ga je informeren, signaleren en waar nodig doorverwijzen. De vrijwilliger bereidt Time4You voor, heeft gesprekken met de kinderen en neemt deel aan team-overleggen. Time4You in Assen is voor de jongerengroep (13+) in de opstartfase en zoekt voor de groep van 8 tot 12 versterking van het huidige team. Time4You is onderdeel van het project Eigen-Wijs. http://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/onze-projecten/project-eige...

 • Vrijwillig, Groningen, Leeuwarden, Assen

  De komst van vluchtelingen in Nederland maakt veel los. Lang niet iedereen kent de feiten en weet wat het werkelijk betekent om vluchteling te zijn. Vluchten; het verlaten van je land van herkomst, het achterlaten van familieleden, loslaten van het vertrouwde, is geen gemakkelijke opgave. Daarom wil VluchtelingenWerk dit zichtbaar maken en zo het draagvlak voor vluchtelingen bevorderen. In het project 'Bekend maakt Bemind' wordt voorlichting gegeven en ontmoeting georganiseerd op scholen en bij diverse organisaties.

 • Vrijwillig, Súdwest-Fryslân

  Als vrijwilliger Time4You ga je, onder begeleiding van een teamleider (beroepskracht) Time4You opzetten en uitvoeren voor de kinderen (8 tot 13) die verblijven op het AZC in Sneek. Time4You betekent contact leggen met de jongeren en een veilige plek bieden door het organiseren van bijv activiteiten of thema-bijeenkomsten. Vanuit dit contact ga je informeren, signaleren en waar nodig doorverwijzen. De vrijwilliger bereidt Time4You voor, heeft gesprekken met de kinderen en neemt deel aan team-overleggen. Time4You in Sneek is nog in de opstartfase en is onderdeel van het project Eigen-Wijs. http://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/onze-projecten/project-eige...

 • Vrijwillig, Vlagtwedde

  Sta je stevig in je schoenen en houd je van afwisseling?
  In Ter Apel start de asielprocedure. Voor een zorgvuldig verloop daarvan is vooraf goede voorlichting aan de asielzoeker noodzakelijk. VluchtelingenWerk Ter Apel biedt deze informatie als hoofdtaak aan. Daarnaast begeleiden wij mensen zowel tijdens als na afloop van de asielprocedure, bijvoorbeeld door het bijwonen van de gehoren bij IND of oriëntatie op terugkeer. Verder zijn wij voor onze cliënten vraagbaak voor allerlei overige zaken op het gebied van de asielprocedure. VluchtelingenWerk is aanwezig om als aanspreekpunt te fungeren, door te verwijzen, uit te leggen, gerust te stellen en duidelijkheid te scheppen. (22 juni 2017)

 • Vrijwillig, Assen, Emmen, Midden-Drenthe, Súdwest-Fryslân

  Als arbeidscoach ondersteun je individueel een vluchteling die zijn/haar eerste stappen wil zetten richting / op de arbeidsmarkt. Samen werk je toe naar plaatsing op een werkplek, werkervaringsplek, opleiding of vrijwilligerswerk. Vrijwillig, voor diverse gemeenten provincie Drenthe en Zuid-West Friesland

 • Vrijwillig, Leeuwarden

  Voor het Steunpunt Gezinshereniging van VluchtelingenWerk in Leeuwarden zoeken wij een juridisch medewerker om bij te dragen aan de gezinshereniging van Vluchtelingen.
  Vluchtelingen die door hun vlucht gescheiden zijn geraakt van hun gezin, hebben recht op gezinshereniging. Maar zij krijgen geen advocaat in deze ingewikkelde procedure, die soms wel jaren kan duren. Daarom begeleiden wij de gezinnen hierbij. Dit houdt het hele traject in, van aanvraag tot hereniging met hun gezin op Schiphol.

 • Vrijwillig, Tytsjerksteradiel

  Als vrijwilliger Time4You ga je, onder begeleiding van een teamleider (beroepskracht) Time4You opzetten en uitvoeren voor de jongeren (12 tot 18) die verblijven op de Gezinslocatie in Burgum. Time4You betekent contact leggen met de jongeren en een veilige plek bieden door het organiseren van bijv activiteiten of thema-bijeenkomsten. Vanuit dit contact ga je informeren, signaleren en waar nodig doorverwijzen. De vrijwilliger bereidt Time4You voor, heeft gesprekken met de jongeren en neemt deel aan team-overleggen. Time4You is onderdeel van het project Eigen-Wijs. http://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/onze-projecten/project-eige...

 • Vrijwillig, Midden-Drenthe

  Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk en heeft u affiniteit met vluchtelingen?
  Meldt u dan nu aan of kom vrijblijvend langs voor een oriënterend gesprek.

Pagina's