Bekijk alle vacatures van VluchtelingenWerk Noord-Nederland

42 vacatures
 • Vrijwillig, Assen

  Als vrijwilliger Time4You ga je, onder begeleiding van een teamleider (beroepskracht) Time4You opzetten en uitvoeren voor de kinderen (8 tot 18) die verblijven op het AZC in Assen. Time4You betekent contact leggen met de kinderen en jongeren en een veilige plek bieden door het organiseren van bijv activiteiten of thema-bijeenkomsten. Vanuit dit contact ga je informeren, signaleren en waar nodig doorverwijzen. De vrijwilliger bereidt Time4You voor, heeft gesprekken met de kinderen en neemt deel aan team-overleggen. Time4You in Assen is voor de jongerengroep (13+) in de opstartfase en zoekt voor de groep van 8 tot 12 versterking van het huidige team. Time4You is onderdeel van het project Eigen-Wijs. http://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/onze-projecten/project-eige...

 • Vrijwillig, Groningen, Leeuwarden, Assen

  De komst van vluchtelingen in Nederland maakt veel los. Lang niet iedereen kent de feiten en weet wat het werkelijk betekent om vluchteling te zijn. Vluchten; het verlaten van je land van herkomst, het achterlaten van familieleden, loslaten van het vertrouwde, is geen gemakkelijke opgave. Daarom wil VluchtelingenWerk dit zichtbaar maken en zo het draagvlak voor vluchtelingen bevorderen. In het project 'Bekend maakt Bemind' wordt voorlichting gegeven en ontmoeting georganiseerd op scholen en bij diverse organisaties.

 • Vrijwillig, Súdwest-Fryslân

  Als vrijwilliger Time4You ga je, onder begeleiding van een teamleider (beroepskracht) Time4You opzetten en uitvoeren voor de kinderen (8 tot 13) die verblijven op het AZC in Sneek. Time4You betekent contact leggen met de jongeren en een veilige plek bieden door het organiseren van bijv activiteiten of thema-bijeenkomsten. Vanuit dit contact ga je informeren, signaleren en waar nodig doorverwijzen. De vrijwilliger bereidt Time4You voor, heeft gesprekken met de kinderen en neemt deel aan team-overleggen. Time4You in Sneek is nog in de opstartfase en is onderdeel van het project Eigen-Wijs. http://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/onze-projecten/project-eige...

 • Vrijwillig, Vlagtwedde

  Sta je stevig in je schoenen en houd je van afwisseling?
  In Ter Apel start de asielprocedure. Voor een zorgvuldig verloop daarvan is vooraf goede voorlichting aan de asielzoeker noodzakelijk. VluchtelingenWerk Ter Apel biedt deze informatie als hoofdtaak aan. Daarnaast begeleiden wij mensen zowel tijdens als na afloop van de asielprocedure, bijvoorbeeld door het bijwonen van de gehoren bij IND of oriëntatie op terugkeer. Verder zijn wij voor onze cliënten vraagbaak voor allerlei overige zaken op het gebied van de asielprocedure. VluchtelingenWerk is aanwezig om als aanspreekpunt te fungeren, door te verwijzen, uit te leggen, gerust te stellen en duidelijkheid te scheppen. (22 juni 2017)

 • Vrijwillig, Leeuwarden

  Voor het Steunpunt Gezinshereniging van VluchtelingenWerk in Leeuwarden zoeken wij een juridisch medewerker om bij te dragen aan de gezinshereniging van Vluchtelingen.
  Vluchtelingen die door hun vlucht gescheiden zijn geraakt van hun gezin, hebben recht op gezinshereniging. Maar zij krijgen geen advocaat in deze ingewikkelde procedure, die soms wel jaren kan duren. Daarom begeleiden wij de gezinnen hierbij. Dit houdt het hele traject in, van aanvraag tot hereniging met hun gezin op Schiphol.

 • Vrijwillig, Midden-Drenthe

  Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk en heeft u affiniteit met vluchtelingen?
  Meldt u dan nu aan of kom vrijblijvend langs voor een oriënterend gesprek.

 • Stage, Heerenveen

  Ben je op zoek naar een boeiende een leerzame stageplaats, meld je dan nu aan bij één van de locaties van VluchtelingenWerk Noord-Nederland (Friesland).

 • Vrijwillig, Tynaarlo

  In iedere gemeente in Nederland wonen vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Deze mensen hebben zich na een periode van onzekerheid in een stad of dorp mogen vestigen. Vluchtelingen die al langer in een gemeente wonen, kunnen langskomen op het informatie- en adviespunt (spreekuur) van VluchtelingenWerk, waar ze hun vragen kunnen stellen aan vrijwilligers.

 • Vrijwillig, Tynaarlo

  Vluchtelingen die te horen krijgen dat ze in Nederland mogen blijven, kunnen beginnen met het opbouwen van een nieuw bestaan. Dat is niet altijd even gemakkelijk in het doolhof dat Nederland heet. Vrijwilligers van VluchtelingenWerk bieden hen daarom maatschappelijke begeleiding.

 • Vrijwillig, Leeuwarderadeel

  Vluchtelingen die te horen krijgen dat ze in Nederland mogen blijven, kunnen beginnen met het opbouwen van een nieuw bestaan. Dat is niet altijd even gemakkelijk in het doolhof dat Nederland heet. Vrijwilligers van VluchtelingenWerk bieden hen daarom maatschappelijke begeleiding.

 • Vrijwillig, Stadskanaal

  Vluchtelingenwerk Stadskanaal zoekt een baliemedewerker voor tijdens de spreekuren, je bent gastvrouw/heer! Aan de balie ben je het gezicht van VluchtelingenWerk.

 • Vrijwillig, Pekela, Veendam

  Vluchtelingen die te horen krijgen dat ze in Nederland mogen blijven, kunnen beginnen met het opbouwen van een nieuw bestaan. Dat is niet altijd even gemakkelijk in het doolhof dat Nederland heet. Vrijwilligers van VluchtelingenWerk bieden hen daarom maatschappelijke begeleiding.

 • Vrijwillig, Stadskanaal

  Vluchtelingen die te horen krijgen dat ze in Nederland mogen blijven, kunnen beginnen met het opbouwen van een nieuw bestaan. Dat is niet altijd even gemakkelijk in het doolhof dat Nederland heet. Vrijwilligers van VluchtelingenWerk bieden hen daarom maatschappelijke begeleiding.

 • Vrijwillig, Smallingerland

  Vluchtelingen die te horen krijgen dat ze in Nederland mogen blijven, kunnen beginnen met het opbouwen van een nieuw bestaan. Dat is niet altijd even gemakkelijk in het doolhof dat Nederland heet. Vrijwilligers van VluchtelingenWerk bieden hen hierbij ondersteuning. Deze vrijwilligers staan onder leiding en begeleiding van een beroepskracht en werken samen met andere vrijwilligers.

 • Vrijwillig, Leeuwarden

  Vluchtelingen die te horen krijgen dat ze in Nederland mogen blijven, kunnen beginnen met het opbouwen van een nieuw bestaan. Dat is niet altijd even gemakkelijk in het doolhof dat Nederland heet. Vrijwilligers van VluchtelingenWerk bieden hen hierbij ondersteuning. Deze vrijwilligers staan onder leiding en begeleiding van een beroepskracht en werken samen met andere vrijwilligers.

 • Vrijwillig, Súdwest-Fryslân

  Voor het AZC in Sneek zoeken wij vrijwilligers voor de juridische begeleiding van vluchtelingen. Het gaat om begeleiding in verschillende fasen van de asielprocedure, de gezinsherenigingsprocedure, of het terugkeer proces.

 • Vrijwillig, Stadskanaal

  Als vrijwilliger Time4You ga je, onder begeleiding van een teamleider (beroepskracht) Time4You opzetten en uitvoeren voor de kinderen en jongeren (10 tot 18) die verblijven op het AZC in Musselkanaal. Time4You betekent contact leggen met de jongeren en een veilige plek bieden door het organiseren van bijv activiteiten of thema-bijeenkomsten. Vanuit dit contact ga je informeren, signaleren en waar nodig doorverwijzen. De vrijwilliger bereidt Time4You voor, heeft gesprekken met de jongeren en neemt deel aan team-overleggen. Time4You in Musselkanaal is elke woensdag van 15.00 tot 20.00. Time4You is onderdeel van het project Eigen-Wijs. http://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/onze-projecten/project-eige...

 • Vrijwillig, Noordenveld

  Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk en heeft u affiniteit met vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben en in uw gemeente komen wonen? Meld u dan nu aan en kom vrijblijvend langs voor een oriënterend gesprek.

 • Vrijwillig, Zuidhorn

  Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk en heeft u affiniteit met vluchtelingen?
  Meldt u dan nu aan of kom vrijblijvend langs voor een oriënterend gesprek.

 • Vrijwillig, Leeuwarderadeel

  Vluchtelingen die te horen krijgen dat ze in Nederland mogen blijven, kunnen beginnen met het opbouwen van een nieuw bestaan. Dat is niet altijd even gemakkelijk in het doolhof dat Nederland heet. Vrijwilligers van VluchtelingenWerk bieden hen daarom maatschappelijke begeleiding.

Pagina's