Wat we voor uw gemeente kunnen betekenen

In veel gemeenten in het hele land verzorgt VluchtelingenWerk coaching vestiging en maatschappelijke begeleiding van statushouders. Maar onze vrijwilligers en professionele beroepskrachten doen nog veel meer!

  • We begeleiden trajecten voor de Participatieverklaring.
  • We voeren projecten uit op gebied van arbeidsparticipatie, financiële zelfredzaamheid, taal, voorlichting/draagvlakbevordering, opvoeding, culture uitwisseling, verkeersregels enz.
  • In een aantal grotere gemeenten hebben we een regierol om de vele initiatieven rond vluchtelingen in goede banen te leiden.
  • Als er een asielzoekerscentrum (azc) in uw gemeente staat, houdt VluchtelingenWerk daar spreekuren voor de bewoners van het azc.

Als uw gemeente een project wil uitvoeren voor statushouders en/of nieuwkomers dat niet wordt genoemd of nog niet bestaat, neem dan contact met ons op. Wellicht hebben onze collega's elders in het land al ervaring met een vergelijkbaar project. En anders denken we graag met u mee.

Symposium Ervaringsdeskundige Nieuwkomers voorziet in een behoefte

24-02-2021

Op 11 februari 2021 organiseerden de Hanze Hogeschool en VluchtelingenWerk Noord-Nederland een online symposium voor instanties en organisaties die met vluchtelingen werken.

Meerdere gemeenten in Groningen onderstrepen belang samenwerking VluchtelingenWerk Noord-Nederland

15-01-2021

Door samenwerking met de gemeenten Oldambt, Eemsdelta en Midden-Groningen en de reeds samenwerkende gemeenten Groningen, Stadskanaal, Veendam en Pekela onderstrepen zij het belang 

Ga mee op reis richting werk!

Keuzecarrousel Bouw & Techniek. Elke maand, vanaf maart 2020. Aanmelden op kansrijkberoep.nl/opleidingen

Maatschappelijke begeleiding

Nederland is voor statushouders in het begin nog heel complex. Gedegen maatschappelijke begeleiding zorgt voor een betere start in de maatschappij en uw gemeente.

Integratie

integratie: burencontact

Integratie is gelijkwaardig lid worden van een samenleving en daar volwaardig aan meedoen. Voor vluchtelingen die vanuit de opvang in een gemeente komen wonen, is alles nieuw.

Publieksjaarverslag 2020 is verschenen.

13-04-2021

Wat heeft VluchtelingenWerk in 2020 gedaan en bereikt?

ONA training in augustus weer van start

12-07-2021

Lesgeven en les krijgen is emotie. Dat moet je voelen, horen en zien en de beste manier is in het fysieke leslokaal

Nieuwe directeur-bestuurder VluchtelingenWerk Noord-Nederland

31-01-2021

De Raad van Toezicht VluchtelingenWerk Noord-Nederland (VWNN) is verheugd  Jacqueline de Visser (directeur-bestuurder van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland) per 1 februari 2021 te kunnen benoemen

Participatieverklaring: VluchtelingenWerk biedt een compleet traject.

Participatieverklaring: een compleet traject

Gemeenten zijn ervoor verantwoordelijk dat alle vluchtelingen en andere nieuwkomers een ‘participatieverklaring’ tekenen. Wij bieden een compleet traject.

Arbeidsparticipatie

Werk is voor vluchtelingen een sterke integratiemotor om een plek in de maatschappij te verkrijgen. Steeds meer gemeenten willen extra inzetten op participatie en arbeidsparticipatie.

Project Euro-Wijzer 3

Als vluchtelingen in Nederland aankomen, hebben ze vaak geen enkel financieel vangnet. Dat maakt hen kwetsbaar.

Contact voor gemeenten

Als uw gemeente al samenwerkt met VluchtelingenWerk dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon: een teamleider in uw gemeente of de regiomanager. Werken we nog niet samen, neem dan contact op met:

VluchtelingenWerk verzorgt in driekwart van alle Nederlandse gemeenten de maatschappelijke begeleiding. Maatwerk per gemeente is natuurlijk altijd mogelijk.
 
Voor meer informatie kunt u ook terecht bij uw gemeente. (Klik op Regio Noord; in het zoekvenster rechtsboven kunt u de gewenste gemeentenaam invoeren; contactgegevens vindt u in de rechterkolom)
 
Contactpersoon werkgevers 
Ellen Poortenga
Manager Projecten
 
Regiokantoor VluchtelingenWerk Noord-Nederland
Friesestraatweg 191-3
9743 AC Groningen
050-5757290
 

Zo ziet onze dienstverlening er voorlopig uit

24-12-2020

Update 17.12.2020

 

Ontmoeting met uw groep

Als mensen een vluchteling spreken, dan is hij al snel niet meer 'die ander', maar een mens met een verhaal, een mens van vlees en bloed.