Arbeidsparticipatie.

Werk is noodzakelijk om volwaardig te kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Echter, de arbeidsparticipatie van vluchtelingen blijft ver achter bij de totale beroepsbevolking in Nederland. En zij die wel aan het werk zijn, hebben veelal laag gekwalificeerd werk. VluchtelingenWerk Noord-Nederland helpt vluchtelingen bij hun deelname aan de samenleving, onder andere door hen te begeleiden richting opleiding en werk.

 • Project Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP, looptijd december 2016-2018)

  VluchtelingenWerk Noord-Nederland gaat samen met werkgevers, opleiders en lokale overheid in het project VIP 300 vluchtelingen voorbereiden op werk. Wij geloven in een integrale aanpak die aansluit op de inburgering, waardoor de barrières die er nu zijn voor arbeidsparticipatie van vluchtelingen worden verminderd en waarbij alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Vluchtelingen, werkgevers én overheid. Zodat vluchtelingen zelfbewust keuzes maken, hun weg weten te vinden en kansen krijgen op de Nederlandse arbeidsmarkt.
  We doen dit door:
  Het aanbieden van een trainingsprogramma waar bij de deelnemers de kerncompetenties leren die nodig zijn om 'arbeidsmarktfit' te zijn zodat zij toe kunnen trede tot de arbeidsmarkt óf kunnen instromen naar een opleiding.
  Het bieden van individueel maatwerk: een persoonlijke coach (vrijwilliger) werkt samen met de deelnemer aan de persoonlijke doelen, en dus het realiseren van het individuele actieplan. De deelnemer maakt kennis met het bedrijfsleven en opleidingen en krijgt een opleidingsbudget voor persoonlijke ontwikkeling.
  Het bedrijfsleven te interesseren voor de doelgroep hen het potentieel van vluchtelingen te laten ervaren. Dit door werkgevers in contact te brengen met vluchtelingen door het organiseren van ontmoetingsactiviteiten, werkbezoeken, stage-cafés, expertmeetings en het inzetten van rolmodellen. Met als doel dat zij binnen hun bedrijf ruimte bieden aan vluchtelingen in de vorm van stages of vrijwilligerswerk.
  De (lokale) overheid te overtuigen van onze aanpak/methodiek om vluchtelingen langdurig uit de bijstand te krijgen.
  VIP is een landelijk project VluchtelingenWerk Nederland en wordt mede mogelijk gemaakt door het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) en de Rabobank. Meer informatie over project VIP.

 • Arbeidscoaching

  Naast het voorbereiden op de arbeidsmarkt zoals in VIP wordt gedaan, zijn er (vrijwillige) arbeidscoaches actief die hun netwerk inzetten voor vluchtelingen met als doel een werk(ervarings)plek te vinden. We doen dit in samenwerking/ overleg met de betreffende gemeente. Tijdens project Startbaan hebben 90 vluchtelingen met ondersteuning van hun arbeidscoaches een werkplek (26), werkervaringsplek (10) opleiding, stage of vrijwilligerswerk (54) gevonden (minimaal 16 uur per week gedurende min. 6 maanden).
  Ook na afloop van Startbaan gaan onze arbeidscoaches hiermee door.

 • Ondernemerscoaching

  Onder vluchtelingen zijn ook mensen met ondernemerservaring of -ambitie. Via de gemeente kunnen zij in sommige gevallen een beroep doen op de BBZ. Voor veel vluchtelingen is deze stap echter te groot. Wij hebben vrijwillige ondernemerscoaches die hen kunnen bijstaan in het voortraject. Daarnaast start in 2017 een pilot met Qredits waarbij de bestaande avondschool wordt aangepast tot een programma voor migranten ter voorbereiding op het ondernemerschap. Hoe deze website in de gaten voor meer nieuws daarover in later stadium.

 • Nieuwe ontwikkelingen

  De integratie van vluchtelingen verliep jarenlang in vaste stappen: verkrijgen van een verblijfsvergunning, verhuizen naar een reguliere woning, maatschappelijke begeleiding en inburgering en als laatste arbeidsparticipatie. Zowel de overheid als VluchtelingenWerk, COA, bedrijfsleven en opleidingsinstituten zijn ondertussen tot de realisatie gekomen dat deze route niet altijd de meeste effectieve is. Om die reden wordt 2017 het jaar waarin processen onder de loep genomen worden, vaste procedurestappen worden losgelaten, waar kansen zijn om vluchtelingen eerder te laten participeren zullen deze benut gaan worden. Er zal (nog meer) aandacht zijn voor samenwerking met externen partijen en de ondersteuning aan vluchtelingen zal nog meer maatwerk worden.

 • Onderzoek Meerwaarde trajecten arbeidsparticipatie VWNN

  Al zo'n 10 jaar zijn we actief in arbeidsparticipatie en hebben we veel vluchtelingen een stap verder geholpen. Toch krijgen we nog wel eens de vraag: wat is nou jullie meerwaarde? Om die vraag beantwoord te krijgen heeft VluchtelingenWerk Nederland een onderzoek laten doen naar Arbeidsparticipatie in Noord-Nederland. Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Pimbaa. Het verschenen rapport is hier te lezen/ downloaden.

 • Nieuws

Meedoen?

Net als alle andere werkzaamheden wordt de daadwerkelijke uitvoer van arbeidsparticipatie gedaan door vrijwilligers. Op diverse locaties zoeken we nog arbeidscoaches. Interesse? Kijk voor meer informatie de vacature of neem contact op met de teamleider VIP in uw regio.

Heeft u als bedrijf, instelling, organisatie interesse om samen met ons een impuls te geven aan de arbeidsparticipatie van vluchtelingen? Wilt u uw bedrijf open stellen voor een bedrijfsexcursie, snuffelstage of andere vorm van participatie? Wilt u anderszins een bijdrage leveren? Neem dan contact op zodat we samen de mogelijkheden kunnen ontdekken.

Contactgegevens

VIP teamleiders

Drenthe Noord en Drenthe Zuidwest  
Tatiana Ockeloen: tockeloen@vluchtelingenwerk.nl 0592 310295/ 06 20101636
Drenthe Zuidoost en Groningen Oost
Maaike Nijenhuis: mnijenhuis@vluchtelingenwerk.nl 050 5757290
Groningen Stad
Mamadou Congo: mcongo@vluchtelingenwerk.nl 050 5757290/ 06 48553202
Friesland Noord en Groningen Noordwest
Hendrik van Aarden: haarden@vluchtelingenwerk.nl 0594 508771
Friesland Zuid    
Wim Ram:  wram@vluchtelingenwerk 0512 546130/ 06 83635636

Projectcoördinator   
Jannet Verdoes:  jverdoes@vluchtelingenwerk.nl 0591 64914506

Arbeidsparticipatie algemeen
Teamleider Drenthe
Alexander de Vrij: adevrij@vluchtelingenwerk.nl 0591 649145
Teamleider Groningen
Veerle Vroon: vvroon@vluchtelingenwerk.nl 0591 649145
Teamleider Friesland  
Karin Veld  kveld@vluchtelingenwerk.nl 06 53902456
Senior teamleider/ projectleider Noord-Nederland
Alinda Bennink: abennink@vluchtelingenwerk.nl 0591 649145/ 06 83646440

Deel dit met anderen