Inburgeren

Wilt u Inburgeren? VluchtelingenWerk Noord-Nederland heeft voor inburgeraars een aanbod op maat. Wij bieden trajecten voor alfabetisering, inburgering en Staatsexamen I of II. De lessen worden klassikaal gegeven door ervaren en gecertificeerde NT2-docenten.

Inburgeren bij VluchtelingenWerk

Inburgeraars kunnen bij VluchtelingenWerk Noord-Nederland terecht voor inburgerings- (inclusief alfabetisering) of het Staatsexamen I of II. Door onze ruime ervaring met vluchtelingen weten we als geen ander hoe belangrijk de voorbereiding op het inburgeringsexamen is. We bieden daarom een inburgeringstraject op maat.

Persoonlijke begeleiding

De ervaren en gecertificeerde NT2-docent geeft in kleine klassen (maximaal vijftien leerlingen) taallessen op het gewenste niveau. Daarnaast geeft een taalcoach een-op-een-begeleiding bij de inburgeraar thuis. Zo kunnen we iedereen optimaal voorbereiden op het examen. We oefenen het Nederlands in concrete situaties, tijdens diverse activiteiten. Op deze manier leren kandidaten de Nederlandse taal bij verschillende gelegenheden toe te passen en raken zij ook daadwerkelijk ingeburgerd. Inburgeraars krijgen drie keer per week klassikaal les (8 uur per week) en daarnaast twee keer per week begeleiding door de taalcoach. VluchtelingenWerk regelt alles er om heen: van intake tot examen.

In één keer slagen

VluchtelingenWerk werkt landelijk met dezelfde lesmethode, hierdoor kunnen inburgeraars bij een eventuele verhuizing zonder onderbreking bij een andere regionale stichting van VluchtelingenWerk Nederland het traject vervolgen.
Er bestaat geen methode die toepasbaar is voor alle niveaus (van alfabetisering tot staatsexamen II), daarom is gekozen voor verschillende methoden o.a 7/43, Taalcompleet, de Opmaat, de Sprong en de Finale. Onze ambitie is, door maatwerk, extra individuele begeleiding en een inspanningsverplichting van de kandidaten, al onze inburgeraars in een keer te laten slagen voor hun examen.

Leerniveau en tempo

We hebben groepen met verschillende leerniveau's:

 • Alfabetisering
 • Inburgeringsexamen
 • Staatsexamen I
 • Staatsexamen II
 • ONA module (12 weken)

In een lesgroep kunnen meerdere leerniveau's zitten. Onze docenten hebben in 2016 een deskundigheidsbevordering gevolgd voor het gedifferentieerd werken. Per leerproefiel is er een maximale groepsgrootte van 15 leerlingen. Het is mogelijk om maandelijks in te stromen in een lesgroep.  VluchtelingenWerk Noord-Nederland streeft ernaar dat elke cursist het hoogst haalbare eindniveau haalt

Prijzen

Wat een traject kost, is afhankelijk van het benodigde aantal modules. Een module bestaat uit 13 lesweken. De startmodule kost €1250,-, de modules die volgen kosten €1100,-. De ONA module kost € 1000,-. Deze moduleprijzen zijn inclusief intake, lesmateriaal en inclusief één keer examen. Dit komt neer op een uurprijs van € 11,-
Een losse intake zonder inburgeringstraject kost € 150,-

Hoeveel modules nodig zijn, hangt af van het niveau en de leerbaarheid van de cursist. Dit wordt bepaald door een uitvoerige intake.

Waarom VluchtelingenWerk?

VluchtelingenWerk Noord-Nederland is dé taalaanbieder in de regio. Wij zorgen ervoor dat vluchtelingen en migranten écht ingeburgerd raken. Ruime ervaring op het terrein van inburgering en toelating van vluchtelingen;

 • Bij verhuizing de mogelijkheid om het traject zonder onderbreking in een andere regio bij VluchtelingenWerk te vervolgen
 • Persoonlijke begeleiding in de klas en thuis
 • Participatief leren met een persoonlijke taalcoach
 • Groeps- en individuele activiteiten tijdens het hele traject
 • Kleine klassen
 • Vijf keer per week bezig met de Nederlandse taal
 • Geen lange onderbrekingen tijdens de zomervakantie (maximaal drie weken)
 • NT2-gecertificeerde docenten
 • Keurmerk Inburgering (Blik op werk)
 • Geen winstoogmerk

Locaties

De leslocaties in Noord-Nederland vindt u bij locaties en adressen.

 • EP-Nuffic voor hulp bij opleidingskeuze en diplomawaardering

  Voor vluchtelingen (en hun kinderen) die een opleiding willen volgen, maar het Nederlandse onderwijsstelsel nog niet kennen, heeft EP-Nuffic een filmpje gemaakt over de verschillende opleidingsniveaus en de keuzemogelijkheden.

  EP-Nuffic is dé organisatie voor internationalisering in het onderwijs. Onderwijs is belangrijk voor de integratie van vluchtelingen in Nederland. Via diverse activiteiten en projecten helpen wij scholen en vluchtelingen hierbij.

  Pathfinder
  Voor wie een mbo-, hbo- of universitaire opleiding wil volgen, hebben EP-Nuffic en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF samen de Pathfinder ontwikkeld: hier is informatie te vinden in het Engels, Nederlands, Frans, Arabisch en Farsi over taalonderwijs (staatsexamen NT2), studiefinanciering, studiekeuze, taalschakeltrajecten en diplomawaardering.

  Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA)
  Inburgeringsplichtigen die het ONA-examen moeten afleggen, kunnen gratis een diplomawaardering aanvragen bij Nuffic/ SBB. Of als men geen diploma heeft, kan een Indicatie Onderwijsniveau worden afgegeven. Een aanvraag moet op dit moment nog op papier worden ingediend, maar binnenkort is dit ook digitaal mogelijk. Overigens zijn de casemanagers van het COA hier ook over geïnformeerd, zodat zij al kunnen helpen bij de aanvraag als men nog in de centrale opvang verblijft.

  Meer informatie
  Wil je meer weten over het onderwijssysteem van onder andere Eritrea en Syrië, bijvoorbeeld om alvast een inschatting te maken van het behaalde opleidingsniveau, kijk dan op https://www.epnuffic.nl/. Wat Nuffic verder kan doen voor vluchtelingen staat op hun website: https://www.epnuffic.nl/nieuws/actuele-themas/vluchtelingen.

Deel dit met anderen