Project Euro-Wijzer

Vluchtelingen maken een nieuwe start in Nederland. Zij krijgen bescherming, maar hebben vaak geen financieel vangnet. Met het project Euro-Wijzer ondersteunt Vluchtelingenwerk Nederland vluchtelingen bij geldzaken. Het doel is het realiseren van financiële zelfredzaamheid. Zo kunnen we samen schulden voorkomen.

Vluchtelingen die nog maar kort in Nederland zijn, hebben nog geen werk en missen daarom vaak een financiële buffer. Uit onderzoek blijkt dat 35 procent van de huishoudens met een vluchtelingen-achtergrond in Nederland rond of onder de armoedegrens leeft.

Waarom VluchtelingenWerk?
Met ruim 35 jaar ervaring kent VluchtelingenWerk vluchtelingen als geen ander. Wij begeleiden hen vanaf hun aankomst in Nederland en zijn bekend met de specifieke problemen en omstandigheden van vluchtelingen. Wij bouwen een vertrouwensband op. Die is essentieel bij een gevoelig onderwerp als financiën. Onze medewerkers en vrijwilligers hebben speciale aandacht voor de culturele verschillen die komen kijken bij het omgaan met geld. Ook houden wij rekening met het taal- en opleidingsniveau van onze cliënten. Sinds de start van het project in 2015 zijn er al meer dan 750 vluchtelingen begeleid.

Schuldpreventie
Vluchtelingen starten hun leven in Nederland vaak vanuit een zeer kwetsbare inkomenspositie. Zij hebben meestal een minimuminkomen en beschikken niet over spaargeld. Voor het inrichten van de woning sluiten zij een lening af. Hierdoor starten zij al met een schuld. Daarnaast laten belangrijke toeslagen soms lang op zich wachten. Ook later kunnen problemen ontstaan door onverwachte uitgaven of hoge maandlasten. Vluchtelingen ervaren de complexiteit van Nederlandse regels, het financiële stelsel en de papierwinkel vaak als een doolhof. Hierdoor maken ze onvoldoende gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen waar zij wel recht op hebben. In het project Euro-Wijzer zetten wij in op financiële zelfredzaamheid van vluchtelingen en schuldpreventie. Dit gebeurt door middel van de inzet van vrijwillige budgetcoaches en cursussen. Hierbij gebruiken wij materiaal dat is ontwikkeld in samenwerking met het Nibud.

Wat leren deelnemers?
Gedurende het project krijgen vluchtelingen inzicht in hun inkomsten en uitgaven, ontdekken ze welke financiële voorzieningen er zijn en waar ze recht op hebben. Er worden bespaartips uitgewisseld en financiële administraties opgezet of geordend. Vluchtelingen maken kennis met belangrijke financiële termen, zoals automatische incasso en internetbankieren.

Samenwerking
Om vluchtelingen zo goed mogelijk te ondersteunen, werken we samen met andere instanties en organisaties die actief zijn op het gebied van schuldpreventie, zoals welzijnsorganisaties en gemeenten.

Meer weten?
VluchtelingenWerk is actief met het project Euro-Wijzer in gemeenten verspreid over heel Nederland. We delen graag onze kennis en ervaring, maar zijn ook benieuwd naar die van u.

Euro-Wijzer wordt mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds.

   

 

 

Deel dit met anderen