Project SiN (Samenleven in Nederland)

In het najaar van 2016 heeft VWNN de pilot Samenleven in Nederland (SiN) uitgevoerd. De pilot vond plaats in het AZC Onnen en mag als zeer geslaagd worden beschouwd. Met financiële steun van het DOE fonds wordt het project nu aangeboden aan nog eens veertien groepen statushouders in drie Noordelijke provincies.

Project Samenleven in Nederland gaat door tot 1 juni 2018

Het vervolg van het project SiN wordt uitgevoerd in een nog te bepalen Asielzoekerscentra. In 6 bijeenkomsten à 2 uur worden in groepsverband een 4 tal thema's behandeld: Democratie, Samenlevingsvormen, Man- vrouw verhouding en Religie.

In SiN gaan statushouders in hun eigen taal met elkaar in gesprek over een aantal aspecten die ten grondslag liggen aan de Nederlandse Samenleving. Ons uitgangspunt daarbij is dialoog aangaan. De groepen statushouders worden begeleid door twee Gespreksleiders: 1 Ervaringsdeskundige (een Nederlander met een vluchtelingen achtergrond) en 1 Gespreksleider met Nederlandse achtergrond.

Voor dit project zoeken we vrijwilligers met interesse voor vluchtelingen, kennis en gevoel voor de genoemde thema's. Vragen? Neem gerust contact op met Liuba Miasnikova, Projectmedewerker, via lmiasnikova@vluchtelingenwerk.nl of bezoek onze vacature pagina via www.vluchtelingenwerk.nl/noordnederland/vacatures voor meer inhoudelijke informatie.

 • Pilot SiN 2016

  Op 1 september 2016 zijn we in het AZC Onnen gestart met het SiN- pilot. Dit 4 maanden durende pilot is bedoeld om mensen te helpen bij het integreren in de Nederlandse samenleving.

  SiN staat voor Samenleven in Nederland. Maar waar bestaat onze samenleving uit, welke normen en waarden vinden we belangrijk? Wat zijn nou eigenlijk de gebruiken hier in Nederland? En hoe kom je aan deze informatie? Dit zijn allemaal vragen die vluchtelingen stellen aan VWN. Vaak gaat integreren niet gemakkelijk. Culturen verschillen en daarmee ook de normen en waarden. Toch moeten we allemaal ons best doen om elkaar te begrijpen. Om dit makkelijker te maken is het SiN-Project ontwikkeld.

  Met dit project willen we elke vluchteling aan de hand van 6 bijeenkomsten en 4 thema's toch een beetje voorbereiden op wat hem of haar te wachten staat.

  De 6 bijeenkomsten gaan als volgt: de eerste gaat om de kennismaking, met wie hebben wij als begeleiders te maken en met wie hebben de cliënten te maken. In de volgende 4 bijeenkomsten behandelen we de thema's Democratie, Samenlevings-vormen, Man/Vrouw verhoudingen en Religie. De laatste bijeenkomst wordt gehouden als afsluiting van het project. Hierin gaan we evalueren, kijken hoe de cliënten het vonden en wat het hele project teweeg heeft gebracht.

  De deelnemers, in ons geval zijn dit een groep Syrische vluchtelingen en een groep vluchtelingen uit Eritrea, worden begeleid door gespreksleiders vrijwilligers van VWNN. Naast elke gespreksleider staat een ervaringsdeskundige die een dubbele rol heeft: hij of zij komt uit de zelfde regio als de deelnemers zelf en spreekt dezelfde taal en daarnaast vertelt hij zijn eigen verhaal en motiveert hij de groep om de stappen te zetten richting de integratie.

  Op dit moment zitten we bijna halverwege ons experiment. We hebben veel gediscussieerd met elkaar maar ook ontzettend veel gelachen. Een aantal deelnemers van de Eritrese groep heeft zelfs geklust tijdens de Natuurwerkdag op 5 november, een spontane actie die tijdens de SIN bijeenkomst  is ontstaan. (https://boeremapark.nl/)

  Het sfeer is goed en aan de enthousiasme van de deelnemers kan het niet ontbreken. Eén ding is nu al duidelijk, de deelnemers zijn VluchtelingenWerk dankbaar voor dit initiatief en de mogelijkheid om in een vorm van een dialoog open met elkaar in gesprek te kunnen gaan over soms gevoelige onderwerpen. Daarnaast komt behoefte aan een soort maatje/ buddy- project met Nederlanders duidelijk naar voren.

Deel dit met anderen