Participatie

Een leven in veiligheid is pas compleet als je je weer kunt ontwikkelen en nuttig kunt maken. Werk is een sterke integratiemotor om een plek in de maatschappij te verkrijgen. Steeds meer gemeenten zetten extra in op (arbeids)-participatie voor vluchtelingen.

Wat doet VluchtelingenWerk aan participatie

VluchtelingenWerk zet zich in om vluchtelingen aan de slag te helpen. We werken met arbeidscoaches (vrijwilligers) die:

  • vluchtelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt begeleiden;
  • samen met de vluchteling een CV opstellen, vacatures beoordelen en leren solliciteren in deze markt;
  • vluchtelingen koppelen aan leer-werktrajecten, vrijwilligerswerk of stages; zie deze pagina met arbeidskansen voor vluchtelingen
  • een netwerk opbouwen van bereidwillige werkgevers.

Project VIP

In ca. 30 gemeenten voeren we het project VIP uit, Vluchtelingen Investeren in Participeren. Met het project VIP brengen we vluchtelingen een stap dichterbij de arbeidsmarkt door middel van training, persoonlijke begeleiding en een praktijkervaringssplaats. Ook in uw gemeente kan dat. Neem dan contact op met Melissa Cooke, via mcooke@vluchtelingenwerk.nl

Masoud, zijn joboach en werkgever laten zien hoe VIP in de praktijk werkt

VluchtelingenWerk Nederland