Brede Intake

Een ‘brede intake’ geeft een goed beeld van de kansen en belemmeringen voor een snelle integratie.

We kijken daarbij naar mogelijke problemen als gevolg van gezondheid, maar ook naar bijvoorbeeld iemands vaardigheden, opleiding, werkervaring, gezinssituatie en netwerk. VluchtelingenWerk stemt de uitvoering en inhoud van de brede intake af met de gemeente en kan deze al afnemen vóórdat de vluchteling van een asielzoekerscentrum naar een gemeente verhuist. De intake vormt de basis voor een realistisch toekomstplan.

Maatwerk start bij de intake

03-03-2020

Programmacoördinator Somicha Bouzitoun vertelt bevlogen welke professionaliseringsslag  VWON maakt rondom maatschappelijke begeleiding in de gemeente.