Corona-updates

Ons werk is anders in deze tijd. Op afstand, met deels gesloten kantoren en aangepaste dienstverlening. Maar roeiend met de riemen die we binnen de maatregelen hebben gekregen, gaan we door en houden we contact! Op deze pagina zijn enkele tips en informatie voor vluchtelingen en vrijwilligers verzameld.

Informatie voor anderstaligen

27-03-2020
Als je nog niet goed Nederlands kunt lezen, kan informatie over het Coronavirus ingewikkeld zijn. Ook is het soms lastig om op afstand iets te regelen.

Tips voor kinderen en vluchtelingengezinnen

30-03-2020
Alle schoolgaande kinderen zitten thuis, ook van vluchtelingengezinnen.

Huisvesting statushouders in gemeentes uitgesteld

26-03-2020
Wij zijn genoodzaakt de huisvesting van vluchtelingen in gemeenten op te schorten tot nader bericht.

VluchtelingenWerk blijft bereikbaar in coronacrisis

16-03-2020
De dienstverlening van VluchtelingenWerk gaat tijdens de coronacrisis zo goed mogelijk door.

Gezinshereniging aangepast

01-04-2020
De Corona-maatregelen hebben op allerlei manieren invloed op gezinshereniging.

Persoonlijke verhalen in Coronatijd

01-04-2020
Vrijwilligers, teamleiders en vluchtelingen, iedereen gaat ongewoon door.