Cultuurverbinders wint TransformatieTrofee!

Cultuurverbinders Achterhoek van Figulus Welzijn en Vluchtelingenwerk Oost Nederland is de winnaar van de Transformatie Trofee 2019. We zijn ontzettend trots op dit mooie initiatief!

Sociaal Werk Nederland roemt de slagvaardige aanpak waarin cultuurverbinders een brug slaan tussen statushouders en de Nederlandse cultuur. Het pilot-project won een cheque van € 5000 euro, een begeleidingstraject van Movisie om de aanpak verder te ontwikkelen en de Trofee. Lees het bericht van Sociaal Werk Nederland over de prijsuitreiking.

Cultuurverbinders Achterhoek

Mensen die zelf als vluchteling of migrant naar Nederland zijn gekomen, kunnen een belangrijke rol vervullen in de verbinding tussen verschillende culturen. In de pilot  hebben we deze brugfunctie versterkt. Dat deden we met een trainingsprogramma gericht op kennis en competenties en door hun positie stevig in te bedden in een organisatie. Met goede resultaten: de integratie van vluchtelingen is verbeterd, cultuurverbinders maken zelf grote stappen richting arbeidsparticipatie en het project heeft bijgedragen aan beter begrip in de samenleving.

Figulus Welzijn en VluchtelingenWerk Oost Nederland hebben het project Cultuurverbinders Achterhoek opgezet omdat wij geloven in de meerwaarde van de inzet van mensen die de culturele kloof overbruggen. In vijf gemeentes in de Achterhoek zetten acht cultuurverbinders zich in via verschillende organisaties.

Welkom bij slotbijeenkomst

Bent u ook benieuwd naar de aanpak van Figulus Welzijn en Vluchtelingenwerk Oost Nederland? Wilt u ook graag de verhalen van onze Cultuurverbinders horen? Dat kan!
Op dinsdag 3 december vanaf 18.00 uur wordt het eerste jaar afgesloten in de Schaersvoorde lokatie bij het station van Aalten (Landbouwstraat 1, Aalten). Het eerste uur hoort u de ins en outs van deze prijswinnende aanpak van de projectleiders, de cultuurverbinders en externe partijen. Ook gedeputeerde Peter van 't Hoog zal een reactie geven. Om 19:00 uur is er ruimte om informeel met elkaar te eten en ervaringen uit te wisselen. Als u aanwezig wilt zijn, kunt u zich aanmelden bij Melissa Cooke: mcooke@vluchtelingenwerk.nl.

 

vrijdag 29 november 2019