Steun het noodfonds in uw regio

De heer B. komt uit Pakistan en was daar predikant. Zijn geloofsgemeenschap werd nauwlettend gadegeslagen door de Taliban. De Taliban stuurde zijn broer een brief, waarin vermeld werd dat ze hem zouden vermoorden wanneer ze hem zouden vinden. Ook werd alles in zijn woning vernield. Zijn vrouw en kind zijn toen naar familie elders in het land gegaan. De heer B vluchtte naar Nederland. Hij kreeg asiel en vroeg meteen gezinshereniging aan. Zijn aanvraag is gehonoreerd, maar hij kan de kosten voor de reis niet opbrengen. Net als veel vluchtelingen heeft hij op zijn vlucht alles achter moeten laten.

VluchtelingenWerk Oost Nederland heeft een Noodfonds voor cliënten die zoals de heer B. in een financiële noodsituatie verkeren en waarvoor de reguliere voorzieningen niet toepasbaar zijn. Wilt u het Noodfonds steunen?

Het Noodfonds draagt bijvoorbeeld bij aan de kosten voor gezinshereniging. Maar ook kosten voor de asielprocedure, studie/scholingskosten, kosten bij overlijden en andere nood- en uitzonderlijke situaties worden vergoed. Jaarlijks doen vele cliënten een beroep op het Noodfonds.

U kunt uw gift overmaken op bankrekening NL11 INGB 0004 2956 61 van VluchtelingenWerk Oost Nederland te Arnhem, onder vermelding van het Noodfonds.

Voor een verantwoording van de bestede middelen en uitgaven kunt u ons Noodfondsverslag 2014  lezen.

VluchtelingenWerk Oost Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

 

Deel dit met anderen