Financiële begeleiding

“Helft vluchtelingenhuishoudens loopt risico op armoede” kopte het CBS in november 2018. Daarom biedt VluchtelingenWerk via het programma EuroWijzer de cursus “Omgaan met Geld in NL’ aan, in combinatie met individuele begeleiding aan vluchtelingen. Deze cursus bieden wij al jaren aan en is een uitstekende aanvulling op de financiele ontzorging van de gemeente vanaf 2021.

Individuele begeleiding

Als VWON geloven wij in maatwerk, ook als het gaat om schuldpreventie. Daarom worden vluchtelingen persoonlijk gecoacht door hun maatschappelijk begeleider, met extra aandacht voor het financiële domein. Met name in de ontzorgingsperiode door de gemeente zal gewerkt worden aan ontwikkeling van kennis en ervaring met het Nederlandse financiële systeem. Dat doen we niet alleen. VluchtelingenWerk werkt intensief samen met de verantwoordelijke klantregisseur van de gemeente voor een juiste afstemming. Zo is een vluchteling na de ontzorgingsperiode financieel zelfredzaam en weet hij waar hij bij eventuele vragen terecht kan voor verdere ondersteuning.

Euro-Wijzer Cursus “Omgaan met Geld in NL”

Omdat uit onderzoek is gebleken dat groepsgewijs werken verschillende voordelen heeft, bieden we ook de collectieve cursus “ Omgaan met Geld in Nl” aan. Samen met het Nibud hebben we deze op de doelgroep toegespitste training ontwikkeld. Veel werkmateriaal is inmiddels vertaald in de talen van de grootste groep statushouders uit Syrië en Eritrea. Tijdens de cursus worden vaardigheden aangeleerd en veel informatie gegeven over de gang van zaken in Nederland.
Uit ervaring zien wij dat juist het herkennen van elkaars verhalen en ervaringen een meerwaarde heeft voor de deelnemers. Ze vinden daarin erkenning en ondersteuning. Omdat niet iedereen de Nederlandse taal al even goed beheerst, werken we altijd met een tolk bij de training.
 

"Vroeger kwamen cliënten met een grote tas vol ongeopende brieven. Nu komen ze met gesorteerde rekeningen en gerichte vragen." Vrijwilliger Overbetuwe

Contactgegevens

Neem voor meer informatie contact op met Lenie van Goor, projectleider Eurowijzer via 026-3702777 of lvangoor@vluchtelingenwerk.nl.