Inburgering

Mensen die voor lange tijd met een verblijfsvergunning in Nederland komen wonen, moeten Nederlands leren spreken en weten hoe de samenleving in elkaar zit. Dat heet inburgeren.

Inburgeringscursus

Vluchtelingen die sinds 2013 inburgeringsplichtig zijn, zijn zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. De maatschappelijk begeleiders van VluchtelingenWerk kunnen statushouders meer informatie geven over alle verschillende aanbieders van inburgeringscursussen in hun gemeente.

Om te bewijzen dat ze de taal spreken en weten hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit, leggen nieuwkomers een verplicht inburgeringsexamen af. Het inburgeringsexamen (A2) bestaat sinds januari 2015 uit zes onderdelen: Schrijfvaardigheid, Leesvaardigheid, Spreekvaardigheid, Luistervaardigheid, Kennis Nederlandse Maatschappij en Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt. Slaagt iemand voor alle onderdelen, dan is hij ingeburgerd en krijgt hij een inburgeringsdiploma.

Taalcoaches

De beste manier om Nederlands te leren is via de omgang met Nederlandstaligen. Dat geldt niet alleen als je met specifieke leervragen zit tijdens of na je inburgering. Dat geldt ook als je al aan het werk bent en je de vaktaal nog niet helemaal beheerst. Vanuit dat principe werken de taalcoaches: mensen die hun kennis en vaardigheden op het gebied van Nederlands taal delen met vluchtelingen of andere nieuwkomers. Naast het vergroten van taalvaardigheid, heeft ontmoeting en wegwijs / contact binnen de lokale samenleving aandacht.

Inburgeren in Oost Nederland

Er zijn allerlei aanbieders voor inburgering in Oost Nederland. VluchtelingenWerk is daar één van. We bieden op meerdere locaties groepen met verschillende leerniveau’s:

  • Alfabetisering
  • Inburgeringsexamen
  • Staatsexamen I (niet op alle locaties)
  • Staatsexamen II (niet op alle locaties)

Omroep Gelderland maakte een mooi filmpje over Inburgeren in Gelderland.

Inburgeren


Inburgeren bij VWON

Meer over het aanbod, de prijzen en de methoden van de inburgering van VluchtelingenWerk vind je in deze folders:

Je eerste woorden kunnen lezen

26-04-2019

“Mensen die hier voor het eerst leren lezen en schrijven, hebben echt mijn hart“, vertelt Marion Vermolen.

Gespierde taal

03-05-2019

Yasin moet voor zijn definitieve inburgering met name nog oefenen op spreek- en luistervaardigheid.