Klankbordgroep

VluchtelingenWerk Oost Nederland heeft een klankbordgroep van nieuwkomers en oudkomers, allen wonend in onze regio. De klankbordgroep  geeft gevraagd en ongevraagd advies over het dienstenaanbod van VWON.

Daarmee levert de klankbordgroep een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van onze producten en de vraaggerichte werkwijze van VWON.

Naast haar adviesrol aan VWON  levert de klankbordgroep op verzoek van de provincie Gelderland input aan de Gelderse Maaksessies,  een serie bijeenkomsten die gaan over de meest prangende integratievraagstukken. Leden van de klankbordgroep denken mee over de opzet en de inhoud van de maaksessies. Tijdens de bijeenkomsten delen zij hun kennis en persoonlijke ervaringen en denken ze mee over verbeteringen en oplossingen.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Wase Omar (aomar@vwon.nl) of Andrea Haverkort (ahaverkort@vwon.nl).

AddToAny

Delen Tweet Delen Delen Mail