Klankbordgroep

‘Niet over vluchtelingen in gesprek maar met vluchtelingen in gesprek’, dat was de hoofdreden om een Klankbordgroep op te richten. Zowel binnen Vluchtelingenwerk Oost Nederland als bij de provincie Gelderland was er behoefte aan een klankbord. Want hoe hebben nieuwkomers bijvoorbeeld hun eigen inburgering ervaren? Tegen welke problemen lopen zij aan nadat zij gehuisvest worden? En hoe kan het dan vervolgens beter?

Met ondersteuning van de provincie Gelderland is daarom de Klankbordgroep opgericht.  Hij bestaat uit nieuwkomers en oudkomers uit Overijssel en Gelderland. De Klankbordgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies aan VluchtelingenWerk Oost Nederland maar desgevraagd ook aan gemeentes en maatschappelijke organisaties.

Wat doet de Klankbordgroep?

De afgelopen drie jaar hebben de leden van de klankbordgroep al aardig wat vlieguren gemaakt. Ze werkten actief mee aan de opzet en de inhoud van de Gelderse maaksessies, die Open Embassy organiseerde. Ze zaten met verschillende gemeentes om tafel om mee te denken over de veranderopgave inburgering en ze gaven intern advies over bijvoorbeeld arbeidsparticipatie, voorlichting voor asielzoekers en de inzet van sleutelpersonen.

Geleerde lessen in leidraad

In drie jaar klankbordgroep hebben we veel geleerd, van onze successen én van de fouten die we maakten. Die geleerde lessen delen we graag. We hebben ze samengevat in de 7 V's: Visie, Vertegenwoordiging, Voorwaarden, Verwachtingen, Verbinding, Vorm en Vaardigheden. De leidraad maakten we samen met Open Embassy, en we stellen hem graag beschikbaar.

Contact

Wilt u graag advies inwinnen bij de klankbordgroep? Of zoekt u binnen uw eigen gemeente of organisatie naar manieren om  de dialoog met of inspraak van (voormalig) nieuwkomers vorm te geven? Dan geven wij graag advies en begeleiding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wase Omar (womar@vluchtelingenwerk.nl) of Andrea Haverkort (ahaverkort@vluchtelingenwerk.nl)