Maatwerk start bij de intake

Programmacoördinator Somicha Bouzitoun vertelt bevlogen welke professionaliseringsslag  VWON maakt rondom maatschappelijke begeleiding in de gemeente.

Wat doen jullie in de maatschappelijke begeleiding?

“Als mensen vanuit het AZC in de gemeente komen, worden eerst de meest basale dingen geregeld, zoals een bed om in te slapen. Daarna volgt de brede intake. Een uitgebreid gesprek waarin we kijken wat iemand wil en kan én wat er nog moet gebeuren om zelfredzaam te worden op de verschillende leefdomeinen. Dat is het startpunt voor de begeleiding op maat.”

Waarom is het nodig dat de begeleiding maatwerk biedt?

“Grote gezinnen doorlopen echt een ander traject als bijvoorbeeld een alleenstaande jongere die nog naar school gaat. Hun vragen en mogelijkheden zijn anders. Ook leeftijd en leerbaarheid hebben veel impact op iemands perspectief. Al dat soort factoren bepalen hoe de begeleiding er uit moet zien en daarom kun je niet anders dan op maat coachen. Een brede intake legt hiervoor een basis.”

Wat was een speerpunt in 2019?

“Veel vluchtelingen komen in de financiële problemen. De systeemwereld waar ze in komen is anders dan ze gewend zijn. Omdat we regelmatig monitoren, kunnen we sneller extra tools inzetten zoals Eurowijzer voor financiële ondersteuning of Ouderschapsondersteuning. In 2019 zijn we begonnen met de inbedding van Eurowijzer in de maatschappelijke begeleiding, daarmee kunnen we veel problemen voorkómen.”

Wanneer zie je successen?

“Weet je waar ik zo enthousiast van wordt?  Als vluchtelingen hun plek in de samenleving hebben gevonden en nu nieuwkomers op weg helpen, naast hun werk of school. Tolken en vrijwilligers met een vluchtelingenachtergrond hebben een enorme meerwaarde. En wat denk je van klankbordgroepen of sleutelpersonen? De cirkel is dan rond, geweldig.”

dinsdag 3 maart 2020