Participatieverklaringstraject (PVT)

Alle vluchtelingen en andere nieuwkomers moeten een ‘participatieverklaring’ tekenen. Deze verklaring is bedoeld om hen te wijzen op de rechten, plichten en fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. De verantwoordelijkheid voor deze verklaring ligt bij de gemeenten. VluchtelingenWerk ontwikkelde een compleet traject waar gemeenten gebruik van kunnen maken om de impact van de verklaring te vergroten.

Vóór het tekenen van de verklaring zijn vluchtelingen verplicht om minimaal één workshop te volgen over de inhoud ervan. VluchtelingenWerk vindt dat één workshop vluchtelingen onvoldoende voorbereidt op het ondertekenen van de verklaring. Om het besef van de inhoud van de verklaring te vergroten, en zo de impact te bevorderen, ontwikkelde VluchtelingenWerk het zogenoemde 'participatietraject'.

Vier workshops

Het participatieverklaringstraject bestaat uit vier dagdelen van elk 3 uur: drie verdiepende groepsbijeenkomsten en één excursie in de gemeente. Het traject wordt afgesloten met een feestelijke bijeenkomst waarbij de participatieverklaring wordt getekend.

Kernwaarden komen tot leven

In de workshops wordt door oefeningen en kennisoverdracht uitgelegd wat de algemene normen en waarden in Nederland zijn, hoe dat in de praktijk kan werken en wat voor sociale regels er in Nederland  zijn. Daarnaast worden de kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie concreet gemaakt door middel van uitwisseling, dialoog en discussie. In de groepsbijeenkomsten maken statushouders tegelijkertijd kennis met elkaar. In de vierde bijeenkomst, de excursie, worden de lokale participatiemogelijkheden onderzocht en wordt verder kennisgemaakt met lokale instanties of instellingen in de gemeente.

Voor het programma Gevlucht naar Gelderland bezoekt Andre een workshop van het ParticipatieVerklaringstraject.

GNG Afl. 4 - Participatieverklaring