Noodfondsverslag 2014

VWON heeft een Noodfonds waar vluchtelingen een beroep op kunnen doen voor bijzondere uitgaven die niet op een andere manier betaald kunnen worden. Het geld uit het Noodfonds is afkomstig van particuliere donateurs, kerken, gemeenten, fondsen etc.

In dit Noodfondsverslag vindt u meer informatie over het Noodfonds en een verantwoording van de ontvangen en bestede middelen in 2014.

Deel dit met anderen