Raad van Toezicht en MT

VluchtelingenWerk Oost Nederland wordt dagelijks bestuurd door het MT en de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht heeft de eindverantwoording.

Directeur Bestuurder van VWON is Jan van der Werff, jvanderwerff@vluchtelingenwerk.nl  06-53299083.

ManagementTeam

Het  MT bestaat uit:

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht kent de volgende leden:

  • Marike Bezema (voorzitter)
  • Joke Verhoef
  • Siert Wieringa
  • Bamba Konté
  • Gert Veldhuis

In dit toezichtkader leggen de leden van de Raad van Toezicht VluchtelingenWerk Oost Nederland vast langs welke lijnen de RvT inhoud geeft aan de eigen rol en taak.

AddToAny

Delen Tweet Delen Delen Mail