Raad van Toezicht en MT

VluchtelingenWerk Oost Nederland wordt dagelijks bestuurd door het MT en de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht heeft de eindverantwoording.

Directeur Bestuurder van VWON is Jan van der Werff, jvanderwerff@vluchtelingenwerk.nl  06-53299083.

ManagementTeam

Het  MT bestaat uit:

Interim-regiomanager voor regio Noord (Overijssel) is Ike van Houselt, ivanhouselt@vluchtelingenwerk.nl    06-20215671

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht kent de volgende leden:

  • Marike Bezema (voorzitter)
  • Joke Verhoef
  • Siert Wieringa
  • Bamba Konté
  • Gert Veldhuis

In dit toezichtkader leggen de leden van de Raad van Toezicht VluchtelingenWerk Oost Nederland vast langs welke lijnen de RvT inhoud geeft aan de eigen rol en taak.