Raad van Toezicht en MT

VluchtelingenWerk Oost Nederland wordt dagelijks bestuurd door het MT en de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht heeft de eindverantwoording.

Directeur Bestuurder (ad interim) van VWON is Mirjam Huisman, mhuisman@vluchtelingenwerk.nl
 

ManagementTeam

Het  MT bestaat uit de volgende regiomanagers:

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht kent de volgende leden:

  • Marike Bezema (voorzitter)
  • Remco Bervoets (voorzitter auditcommissie)
  • Siert Wieringa
  • Wim Oosterom
  • Tom Morssink