Stageplek

Je zoekt een stageplek waar je veel kunt leren, zelf verantwoordelijkheid draagt, in een team werkt én waarin je doelgroep heel divers is? Gevonden! VluchtelingenWerk is een fantastische stageplek voor studenten Social Work, SJD, Toegepaste Psychologie of HBO-recht. En met 64 locaties in Overijssel en Gelderland, kun je vast terecht op een plek in jouw omgeving.

Juridische stagiares houden zich vooral bezig met asielprocedures en procedures tot gezinshereniging. Dat kan zowel op een AZC zijn als in een gemeente, of een combi daarvan. Stagiaires Social Work helpen vluchtelingen om hun plek te vinden in de nieuwe gemeente.

  •     Stageplekken voor 3e jaars studenten Social Work.
  •     Stageplekken voor 2ejaars studenten Social Work.
  •     Stageplekken bij ons jongerenproject, 1e of 2ejaars CMV/Social Work.
  •     Stageplek bij ons jongerenproject, 1e of 2ejaars Communicatie (vanaf september)
  •     Stageplekken voor SJD'ers en studenten HBO-recht.
  •     Stageplekken voor MBO-studenten.

Behalve bij ons jongerenproject hebben we geen plekken voor eerstejaars Social Work, daar zijn helaas geen mogelijkheden voor! Hetzelfde geldt voor afstudeerstages en maatschappelijke stages voor scholieren.