Toelating en terugkeer

VluchtelingenWerk helpt asielzoekers bij hun asielprocedure. Ook bieden we individuele informatie en ondersteuning ten behoeve van gezinshereniging. Als vluchtelingen uitgeprocedeerd zijn, helpen wij met verschillende projecten vluchtelingen zich goed voor te bereiden op hun terugkeer.

Ondersteuning asielprocedure

VluchtelingenWerk biedt individuele informatie en ondersteuning op het terrein van toelating asiel en hulp bij de onderbouwing van het toelatingsverzoek. Bij afwijzing van dat verzoek geven we informatie en advies over andere perspectieven. Dit doen we op een AZC in uw gemeente, maar het kan ook spelen bij statushouders in uw gemeente, bijvoorbeeld bij degenen die op grond van categoriale bescherming / intrekbare vergunning  zijn toegelaten. Zij moeten 5 jaar lang rekening houden met intrekking van de vergunning.

Gezinshereniging

We bieden individuele informatie en ondersteuning ten behoeve van gezinshereniging. Cliënten hebben vaak noodgedwongen hun gezinsleden in land van herkomst achter moeten laten toen ze vluchtten voor geweld of vervolging. Wanneer zij na asielprocedure zijn toegelaten in Nederland hebben zij onder voorwaarden recht op gezinshereniging. Deze procedure is complex en kent grote afbreukrisico's. Waar nodig en mogelijk wordt tevens een beroep gedaan op specifieke fondsen om (een deel van) de kosten van de procedure te dekken.

Terugkeer

Vluchtelingen van wie de asielaanvraag is afgewezen, moeten Nederland zelfstandig verlaten. Dat is na een vaak jarenlang verblijf in Nederland verre van eenvoudig. Hoe veilig is de situatie in het land van herkomst nu? Zijn er banen? En hoe zal de familie reageren op de terugkeer? Wij helpen via verschillende projecten vluchtelingen zich goed voor te bereiden op hun terugkeer.

Omroep Gelderland bezoekt het aanmeldcentrum in Zevenaar en de POL in Wageningen

GnG Afl. 2 - Status krijgen


 


Mensen activeren om weer een toekomst te zien

04-12-2018

Na elke asielprocedure volgt een uitspraak: ‘welkom in Nederland’, of: ‘helaas, je mag niet in Nederland blijven’. In het laatste geval worden Anki Dunnewind en Janneke van den Houdt ingeschakeld.