Uitvoering huisvesting statushouders

Gemeenten hebben de wettelijke taak jaarlijks een vastgesteld aantal statushouders uit de centrale opvanglocaties huisvesting te bieden.

VluchtelingenWerk kan alle noodzakelijke en voorbereidende werkzaamheden uitvoeren. Een en ander natuurlijk in afstemming en samenwerking met betrokken partijen zoals woningbouwcorporaties, gemeentelijke diensten en COA.

Het kan hierbij gaan om statushouders die uit een AZC komen, maar ook om vluchtelingen die door de UNHCR zijn erkend en die op zich op uitnodiging van de Nederlandse overheid in ons land mogen vestigen (hervestigde vluchtelingen). Deze bijzondere groep komt direct vanaf Schiphol in hun eigen woning (en dus niet via een AZC). Betreffende woning moet (dus) vóór aankomst worden klaargemaakt voor bewoning.

Wat doen we:

  • Nieuwe inwoner(s) ondersteunen bij de huisvesting in de gemeente.
  • Proces van woningtoewijzing / realisatie taakstelling huisvesting statushouders in de gemeente faciliteren.
  • Proces van inrichting en regelzaken rond woning organiseren ten behoeve van de vlotte vestiging van hervestigde vluchtelingen.

In het tv-programma gevlucht naar Gelderland gaat André op bezoek bij een Syrische familie, die in Elburg gaan wonen.

GNG Afl. 6 - Huisvesting vluchtelingen